Gå direkt till innehållet
Meny

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar och föreningslagen styr föreningens verksamhet. Stadgarna ska ange bland annat föreningens namn, hemkommun, syfte och verksamhetsformer.

Läs våra anvisningar om stadgar och se våra mallar:


Du kan lämna in din etableringsanmälan antingen på nätet eller på pappersblankett.

Läs våra anvisningar för att lämna in etableringsanmälan på nätet.

Läs våra anvisningar för att lämna in etableringsanmälan på pappersblankett.

Föreningen kan i sina stadgar bestämma att föreningen är både svensk- och finskspråkig, alltså tvåspråkig. Läs våra anvisningar om hur du anmäler stadgarna för en tvåspråkig förening för registrering.

Utskriftsversion Uppdaterad 19.09.2019