Föreningens stadgar

Föreningens stadgar och föreningslagen styr föreningens verksamhet. Stadgarna ska ange bland annat föreningens namn, hemkommun, syfte och verksamhetsformer.

Föreningen kan utarbeta sina stadgar på två olika sätt:

  1. enkelt på nätet med hjälp av vårt elektroniska etableringspaket
  2. utan etableringspaketet, så att föreningen utarbetar stadgarna i sin helhet på egen hand.

1. Utarbeta stadgar med hjälp av vårt elektroniska etableringspaket

Om du använder vårt elektroniska etableringspaket, är föreningens namn och hemort allt som du behöver ha klart på förhand. Hemorten ska vara en kommun i Finland. Annat som ska anges i stadgarna kan du välja bland de alternativ som etableringspaketet ger.

Det finns till exempel över 60 olika alternativ till föreningens syfte och verksamhetsformer. Du får föreningens stadgar utarbetade på en gång så att de passar din förening och följer föreningslagen.

Om du inte hittar ett lämpligt syfte för din förening bland våra färdiga mallar, kan du skriva in syftet och verksamhetsformerna i föreningens stadgar.

Läs våra anvisningar om det elektroniska etableringspaketet.

2. Utarbeta stadgar utan etableringspaketet

Om du inte väljer vårt elektroniska etableringspaket, lämna in en etableringsanmälan (grundanmälan) tillsammans med färdigt utarbetade stadgar.

Läs våra anvisningar om stadgar och se våra mallar:


Du kan lämna in din etableringsanmälan antingen på nätet eller på pappersblankett.

Läs våra anvisningar för att lämna in etableringsanmälan på nätet.

Läs våra anvisningar för att lämna in etableringsanmälan på pappersblankett.

Föreningen kan i sina stadgar bestämma att föreningen är både svensk- och finskspråkig, alltså tvåspråkig. Läs våra anvisningar om hur du anmäler stadgarna för en tvåspråkig förening för registrering.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.01.2019