Gå direkt till innehållet
Meny

Tvåspråkig förening

Föreningen kan i sina stadgar bestämma att föreningen är både svensk- och finskspråkig, det vill säga en tvåspråkig förening. En ny förening antecknas i registret på både svenska och finska om föreningen har utarbetat sina stadgar på båda språken.

Om föreningen vill att stadgarna ska träda i kraft på både svenska och finska, bifoga till anmälan ett intyg av en auktoriserad translator över att stadgarna på svenska och finska har samma innehåll. Detta krav gäller såväl etableringsanmälningar (grundanmälningar) som anmälningar om stadgeändring.

Det är inte möjligt för tvåspråkiga föreningar att lämna in en etableringsanmälan till föreningsregistret i e-tjänsten. Använd istället pappersblanketter. Detsamma gäller ändringsanmälan. Du kan använda antingen den finskspråkiga eller den svenskspråkiga blanketten.

Läs mer:

Utskriftsversion Uppdaterad 04.03.2020