Tvåspråkiga föreningar

Föreningen kan i sina stadgar bestämma att föreningen är både svensk- och finskspråkig, det vill säga en tvåspråkig förening. En ny förening antecknas i registret på både svenska och finska om föreningen utarbetar sina stadgar och lämnar in sin anmälan på båda språken.

Om föreningen vill att stadgarna ska träda i kraft på både svenska och finska, bifoga till anmälan ett intyg av en auktoriserad translator över att stadgarna på svenska och finska har samma innehåll. Detta krav gäller såväl etableringsanmälningar (grundanmälningar) som anmälningar om stadgeändring.

Du kan inte lämna in en etableringsanmälan för en tvåspråkig förening genom vår e-tjänst, utan du måste använda pappersblanketter. Detta gäller även en ändringsanmälan där du anmäler föreningens stadgar på både svenska och finska.

När en tvåspråkig förening lämnar in en anmälan till föreningsregistret på papper, fyll i både en svenskspråkig och en finskspråkig blankett för att anmäla ärendet på båda språken. Till exempel en ändring av namntecknare måste anmälas på både svenska och finska. Även om föreningen fyller i två blanketter, är det fråga om en och samma anmälan som vi handlägger för en och samma avgift.

Läs mer:

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.12.2018