Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om ändring av ordförande och andra namntecknare

Till föreningsregistret anmäls namntecknare av två slag: namntecknare enligt föreningens stadgar och förordnade namntecknare. Läs mer om namntecknare.

Lämna in din anmälan om ändring av namntecknare på nätet i vår e-tjänst eller på pappersblankett. En e-anmälan handläggs snabbare än en pappersanmälan.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Vem lämnar in anmälan på nätet?

Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även en myndig styrelsemedlem underteckna anmälan. Föreningar har sedan 18 september 2019 möjlighet att anmäla styrelsen för registrering.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast har anmälts som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Om någon annan än undertecknaren fyller i e-anmälan, ge anmälans ärendenummer till undertecknaren för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Vad kostar anmälan på nätet?

E-anmälan om ändring av namntecknare kostar 25 euro.

Du kan på samma gång anmäla ändring av styrelse utan tilläggsavgift. Läs mer om att anmäla styrelsen.

Betala avgiften i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Gå till prislistan.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därmed personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Underteckna, skicka in och betala anmälan i e-tjänsten. Betala anmälan i e-tjänsten efter att den har undertecknats.

Vi handlägger anmälan först efter att avgiften har betalats.

Gå till e-tjänsten för att lämna in en anmälan till föreningsregistret.

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Upphörande av uppdrag eller egen avgång

Om du har avgått från ditt registrerade uppdrag i föreningen eller om ditt uppdrag annars har upphört, kan du själv lämna in en anmälan om detta till föreningsregistret. Läs våra anvisningar om upphörande av uppdrag och egen avgång.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024