Anmälan om ändring av styrelseordförande och andra namntecknare på pappersblankett

Om möjligt använd vår e-tjänst för att lämna in din anmälan om ändring av föreningens styrelseordförande och andra namntecknare. Det är förmånligare och snabbare än att använda pappersblanketter. Läs våra anvisningar om hur du lämnar in en ändringsanmälan på nätet.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Vem lämnar in anmälan?

Anmälan undertecknas av föreningens styrelseordförande, av en myndig styrelsemedlem som har anmälts till föreningsregistret eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av namntecknare kostar 40 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a, bilageblankett 19A och på personuppgiftsblanketten. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Öppna: Föreningens ändringsanmälan (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 19A och personuppgiftsblanketten).

Bifoga till anmälan

  • kvitto på betald behandlingsavgift och
  • fullmakt, om en befullmäktigad person undertecknar anmälan.

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.

Skicka anmälan med bilagorna till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.09.2019