Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om ändring av styrelseordförande och andra namntecknare på pappersblankett

Om möjligt använd vår e-tjänst för att lämna in din anmälan om ändring av föreningens styrelseordförande och andra namntecknare. Det är snabbare än att använda pappersblanketter. Läs våra anvisningar om hur du lämnar in en ändringsanmälan på nätet.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Vem lämnar in anmälan?

Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även en myndig styrelsemedlem underteckna anmälan. Föreningar har sedan 18 september 2019 möjlighet att anmäla styrelsen för registrering.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast har anmälts som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Den som har rätt att underteckna anmälan kan befullmäktiga en utomstående person att underteckna anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om ändring av namntecknare kostar 25 euro.

Du kan på samma gång anmäla ändring av styrelse utan tilläggsavgift. Läs mer om att anmäla styrelsen.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a, bilageblankett 19A och på personuppgiftsblanketten. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Ange alla namntecknare på pappersblanketten även om enbart en namntecknare ändras.

Öppna: Föreningens ändringsanmälan (pdf, 0.5 MB) (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 19A och personuppgiftsblanketten).

Bifoga till anmälan ett kvitto på betald behandlingsavgift och en fullmakt om en befullmäktigad person undertecknar anmälan.

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.

Skicka anmälan och bilagorna till:

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024