Gå direkt till innehållet
Meny

För registrerade föreningar

Registrerade föreningar måste hålla sina uppgifter i föreningsregistret uppdaterade.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) gör sina anteckningar i föreningsregistret utifrån föreningars anmälningar. Vi registrerar de anmälda uppgifterna om anmälningarna uppfyller de krav som föreningslagen ställer och om det inte finns något lagenligt hinder mot registreringen. Läs mer om handläggningen av föreningsregisteranmälningar.

Hur kontrollerar jag uppgifterna i registret?

Du kan kontrollera registeruppgifter i föreningsregistrets informationstjänst. En del av uppgifterna är gratis, men om du vill få uppgifter om till exempel namntecknarna i en förening, måste du köpa ett elektroniskt registerutdrag. Gå till föreningsregistrets informationstjänst för att kontrollera föreningens registeruppgifter. Öppnas i en ny flik

Vilka ändringar ska jag anmäla till föreningsregistret?

Lämna in en ändringsanmälan till föreningsregistret när en registrerad förenings

Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.


Om föreningen har upphört med sin verksamhet och beslutat att upplösa sig, lämna in en anmälan om upplösning. Gå till våra anvisningar för anmälan om upplösning (nedläggning) av föreningen.

Hur kan jag följa handläggningen av min anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst. Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

Utskriftsversion Uppdaterad 14.02.2023