För registrerade föreningar

Registrerade föreningar måste hålla sina uppgifter i föreningsregistret uppdaterade.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) gör sina anteckningar i föreningsregistret utifrån föreningars anmälningar. Vi registrerar de anmälda uppgifterna om anmälningarna uppfyller de krav som föreningslagen ställer och om det inte finns något lagenligt hinder mot registreringen. Läs mer om handläggningen av föreningsregisteranmälningar.

Hur kontrollerar jag uppgifterna i registret?

Du kan kontrollera registeruppgifter i vår e-tjänst Föreningsnätet. En del av uppgifterna är gratis, men om du vill få uppgifter om till exempel namntecknarna i en förening, måste du köpa ett elektroniskt registerutdrag. Gå till Föreningsnätet för att kontrollera föreningens registeruppgifter.

Vilka ändringar ska jag anmäla till föreningsregistret?

Lämna in en ändringsanmälan till föreningsregistret när en registrerad förenings

Om föreningen har upphört med sin verksamhet och beslutat att upplösa sig, lämna in en anmälan om upplösning. Gå till våra anvisningar för anmälan om upplösning (nedläggning) av föreningen.

Du kan lämna in ändringsanmälningar på nätet i vår e-tjänst eller på pappersblanketter. Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan.

Gå till e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten
Utskriftsversion
Uppdaterad 20.12.2018