Föreningar: Ändring av adress- och kontaktuppgifter

Om föreningens adressuppgifter ändras, lämna in en ändringsanmälan utan dröjsmål i föreningsregistrets e-tjänst.

Föreningens adress- och kontaktuppgifter som anmäls till föreningsregistret är offentliga. Genom föreningsregistrets informationstjänst och företagssökningen på ytj.fi är uppgifterna tillgängliga för alla.

Vi skickar inget registerutdrag om adressändringen till föreningen.

Du kan kontrollera ändringen i föreningsregistrets informationstjänst eller företagssökningen på ytj.fi.

Gå till föreningsregistrets informationstjänst.

Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Åtminstone en adressuppgift är obligatorisk

Du måste anmäla föreningens post- eller besöksadress till föreningsregistret.

Om du vill kan du också anmäla andra kontaktuppgifter såsom

  • telefon
  • e-post
  • webbplatsadress.

Observera att de då också blir offentliga.

Vem lämnar in anmälan på nätet?

Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även en myndig styrelsemedlem underteckna anmälan. Föreningar har sedan 18 september 2019 möjlighet att anmäla styrelsen för registrering.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast har anmälts som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Observera att undertecknaren behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Om någon annan än undertecknaren fyller i anmälan, ge anmälans ärendenummer till undertecknaren för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Vad kostar anmälan?

Anmälan är gratis.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst för att lämna in anmälan och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.


Hur anmäler jag föreningens adress- och kontaktuppgifter på pappersblankett?

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a. Spara blanketten på din dator innan du fyller i och skriver ut den.

Öppna: Föreningens ändringsanmälan (blankett Y4a).

Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även en myndig styrelsemedlem underteckna anmälan. Föreningar har sedan 18 september 2019 möjlighet att anmäla styrelsen för registrering.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast har anmälts som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Den som har rätt att underteckna anmälan kan befullmäktiga en utomstående person att underteckna anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Skicka anmälan till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.07.2021