Ändring av adress- och kontaktuppgifter

Om föreningens adressuppgifter ändras, lämna in en ändringsanmälan utan dröjsmål.

Föreningens adress- och kontaktuppgifter som anmäls till föreningsregistret är offentliga. Genom föreningsregistrets informationstjänst och företagssökningen på ytj.fi är uppgifterna tillgängliga för alla.

Vi skickar inget registerutdrag om adressändringen till föreningen.

Du kan kontrollera ändringen i föreningsregistrets informationstjänst eller företagssökningen på ytj.fi.

Gå till föreningsregistrets informationstjänst.

Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Åtminstone en adressuppgift är obligatorisk

Du måste anmäla föreningens post- eller besöksadress till föreningsregistret.

Om du vill kan du också anmäla andra kontaktuppgifter såsom

  • telefon
  • e-post
  • webbplatsadress.

Observera att de då också blir offentliga.

Hur lämnar jag in en ändringsanmälan på nätet?

Lämna in ändringsanmälan i föreningsregistrets e-tjänst.

Föreningens styrelseordförande ska underteckna anmälan. Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även någon annan myndig styrelsemedlem underteckna anmälan.

Observera att undertecknaren behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Om någon annan än undertecknaren fyller i anmälan, ge anmälans dokumentkod till undertecknaren för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Vad kostar anmälan?

Anmälan är gratis.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst för att lämna in anmälan och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

Gå till e-tjänsten


Hur anmäler jag föreningens adress- och kontaktuppgifter på pappersblankett?

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a. Spara blanketten på din dator innan du fyller i och skriver ut den.

Öppna: Föreningens ändringsanmälan (blankett Y4a)

Anmälan undertecknas av föreningens styrelseordförande, av en myndig styrelsemedlem som har anmälts till föreningsregistret eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Skicka anmälan till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.09.2019