Gå direkt till innehållet
Meny

Registrering av föreningens styrelse och anmälning av ändringar

Det är möjligt att anmäla föreningens styrelse till föreningsregistret.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även någon annan myndig styrelsemedlem i stället för styrelseordföranden underteckna föreningens ändringsanmälningar till föreningsregistret.

Lämna in anmälan om föreningens styrelse eller ändring av styrelse i e-tjänsten eller på pappersblankett. En e-anmälan handläggs snabbare än en pappersanmälan.

Anmälan om ändring av styrelsemedlemmar ändrar inte föreningens namntecknaruppgifter. Om styrelsemedlemmarna också har rätt att teckna föreningens namn, ska du vid behov lämna in en anmälan om ändring av namntecknare. Gå till våra anvisningar för att anmäla ändring av ordförande och andra namntecknare.


När ska jag lämna in anmälan?

Det är frivilligt att anmäla föreningens styrelse. Om föreningens styrelse har antecknats i föreningsregistret, lämna in en ändringsanmälan alltid när styrelsens sammansättning ändras eller när föreningen vill avregistrera styrelsens uppgifter.

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Vem lämnar in anmälan?

Föreningens styrelseordförande eller en annan myndig styrelsemedlem undertecknar anmälan.

Om någon annan än undertecknaren fyller i e-anmälan, ge anmälans ärendenummer till undertecknaren för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Vad kostar anmälan på nätet?

E-anmälan om ändring av styrelse kostar 25 euro.

Du kan på samma gång anmäla ändring av föreningens namntecknare utan tilläggsavgift. Läs mer om att anmäla namntecknare.

Betala avgiften i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Gå till prislistan.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därmed personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Du behöver uppgift om styrelsemedlemmarnas finländska personbeteckningar.

Om en styrelsemedlem saknar finländsk personbeteckning, behöver du uppgift om hans eller hennes födelsedatum, medborgarskap och hemadress. Bifoga en kopia i PDF-, JPG- eller JPEG-format av hans eller hennes pass eller identitetshandling.

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Underteckna, skicka in och betala anmälan i e-tjänsten.

Betala anmälan i e-tjänsten efter att den har undertecknats. Vi handlägger anmälan först efter att avgiften har betalats.

Gå till e-tjänsten för att lämna in en anmälan till föreningsregistret.

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till våra anvisningar för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Upphörande av uppdrag eller egen avgång

Om du har avgått från ditt registrerade uppdrag i föreningen eller om ditt uppdrag annars har upphört, kan du själv lämna in en anmälan om detta till föreningsregistret. Läs våra anvisningar om upphörande av uppdrag och egen avgång.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.01.2024