Gå direkt till innehållet
Meny

Registrering av föreningens styrelse och anmälning av ändringar på pappersblankett

Om möjligt använd vår e-tjänst för att lämna in din anmälan om föreningens styrelse eller ändring av styrelse. Det är snabbare än att använda pappersblanketter. Läs våra anvisningar om hur du lämnar in en ändringsanmälan i e-tjänsten.

Anmälan om ändring av styrelsemedlemmar ändrar inte föreningens namntecknaruppgifter. Om styrelsemedlemmarna också har rätt att teckna föreningens namn, ska du vid behov lämna in en anmälan om ändring av namntecknare. Gå till våra anvisningar för att anmäla ändring av ordförande och andra namntecknare.

När ska jag lämna in anmälan?

Det är frivilligt att registrera föreningens styrelse. Om föreningens styrelse har antecknats i föreningsregistret, lämna in en ändringsanmälan alltid när styrelsens sammansättning ändras eller när föreningen vill avregistrera styrelsens uppgifter.

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Vem lämnar in anmälan?

Anmälan undertecknas av föreningens styrelseordförande, av en myndig styrelsemedlem som har anmälts till föreningsregistret eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar anmälan på papper?

Pappersanmälan om ändring av styrelse kostar 25 euro.

Du kan på samma gång anmäla ändring av föreningens namntecknare utan tilläggsavgift. Läs mer om att anmäla namntecknare.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Fyll i och skriv ut blanketten. Läs först ifyllningsanvisningarna på blankettens sista sida.

Öppna blanketten: Föreningens ändringsanmälan (pdf, 0.5 MB) (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 19A och personuppgiftsblankett)

Bifoga följande:

  • kvitto på betald behandlingsavgift
  • fullmakt, om en befullmäktigad person undertecknar anmälan.

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.

Skicka anmälan med bilagorna till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024