Föreningsregistrets prislistor och betalningsanvisningar

Behandlingsavgifter för anmälningar

Följande anmälningar är avgiftsfria:

  • anmälan om adressändring
  • anmälan om egen avgång
  • anmälan om upplösning (nedläggning av föreningen).

För övriga anmälningar måste du betala en behandlingsavgift.

Det är förmånligare att lämna in anmälan på nätet än på papper.

När du lämnar in din anmälan i vår e-tjänst, ska du betala också behandlingsavgiften i tjänsten. Priserna ser du i e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten

Om du lämnar in din anmälan på pappersblankett, betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Skicka in anmälan inom en vecka efter betalningen. I annat fall fördröjs handläggningen.

Gå till prislistan över behandlingsavgifter.

Beställningsavgifter för registerutdrag och stadgar

Du kan köpa föreningars elektroniska registerutdrag och stadgar i vår e-tjänst Föreningsnätet. Betala dokumenten med nätbankskoder eller kreditkort. Priserna ser du på ingångssidan i Föreningsnätet.

Det är förmånligare att köpa utdrag och stadgar i Föreningsnätet än att använda vår beställningsblankett.

Gå till Föreningsnätet.

Om du inte har möjlighet att betala i e-tjänsten eller om du behöver ett officiellt registerutdrag eller en kopia av stadgar, kan du också beställa dokument genom att skicka in en beställningsblankett. Vi skickar dokumenten till dig per post och fakturerar dig i efterhand.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.12.2018