Behandlingsavgifter för anmälningar till föreningsregistret

Här nedan finns följande information och anvisningar:

Betalningsanvisningar för e-anmälan

Betala e-anmälan i e-tjänsten efter att ordföranden har undertecknat den. (Klicka på "Gå till betalning av anmälan".) Betalaren kan vara vem som helst. Avgiften betalas med nätbankskoder eller kreditkort.

Betalningsanvisningar för pappersanmälan

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot på eller en utskrift av betalningstransaktionen till din anmälan.

Skicka in anmälan inom en vecka efter betalningen. I annat fall fördröjs handläggningen.

Patent- och registerstyrelsens (PRS) betalningsuppgifter

Bank: OP Företagsbanken Abp
Betalningsmottagarens IBAN-kontonummer: FI53 5000 0121 5011 82
BIC/SWIFT-kod: OKOYFIHH
Betalningsmottagare: Patent- och registerstyrelsen
PRS FO-nummer 0244683-1
PRS momsnummer FI02446831

Kvittot ska innehålla följande uppgifter:

  • betalare
  • mottagare (Patent- och registerstyrelsen)
  • kontonummer till vilket avgiften har betalats (Patent- och registerstyrelsens bankkonto)
  • arkiveringskod för betalningstransaktionen
  • betalt belopp i euro
  • föreningens namn och registernummer i meddelandefältet.

Så här betalar du i vår kundtjänst

Om du lämnar in din anmälan personligen i vår kundtjänst, kan du betala anmälan med de vanligaste bank- och kreditkorten. Vi tar inte emot kontantbetalningar. Se kundtjänstens kontaktinformation.

Prislista över behandlingsavgifter

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Etableringsanmälningar (grundanmälningar)

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Grundanmälan för en förening i e-tjänsten
(PRS har inte förhandsgranskat stadgarna)
100,00 0,00 100,00
Grundanmälan för en förening i e-tjänsten
(PRS har förhandsgranskat stadgarna)
ej möjligt
Grundanmälan för en förening på pappersblankett
(PRS har inte förhandsgranskat stadgarna)
180,00 0,00 180,00
Grundanmälan för en förening på pappersblankett
(PRS har förhandsgranskat stadgarna)
50,00 0,00 50,00
Etableringsanmälan för ett religionssamfund
180,00 0,00 180,00
Etableringsanmälan för ett lokalsamfund eller en församling 180,00 0,00 180,00
Grundanmälan för en europeisk gruppering för territoriellt samarbete 180,00 0,00 180,00

Anmälningar om ändring eller upplösning (nedläggning)

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Förening
Ändring av föreningens stadgar i e-tjänsten
(PRS har inte förhandsgranskat stadgarna)
100,00 0,00 100,00
Ändring av föreningens stadgar i e-tjänsten
(PRS har förhandsgranskat stadgarna)
ej möjligt
Ändring av föreningens stadgar på pappersblankett
(PRS har inte förhandsgranskat stadgarna)
180,00 0,00 180,00
Ändring av föreningens stadgar på pappersblankett
(PRS har förhandsgranskat stadgarna)
50,00 0,00 50,00
Byte av föreningens styrelseordförande eller namntecknare i e-tjänsten
20,00 0,00 20,00
Ändring av styrelse i e-tjänsten
20,00
0,00
20,00
Byte av föreningens styrelseordförande eller namntecknare på pappersblankett
40,00 0,00
40,00
Ändring av styrelse på pappersblankett
40,00
0,00
40,00
Egen anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag
avgiftsfri
avgiftsfri
Ändring av postadress avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Upplösning (nedläggning)
avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Sammansättning av Centralhandelskammarens eller handelskammares organ (2 § i handelskammarlagen)
40,00 0,00 40,00
Religionssamfund, lokalsamfund, församling
Ändring av religionssamfundets samfundsordning
180,00 0,00 180,00
Ändring av lokalsamfundets eller församlingens lokala stadgar
180,00 0,00 180,00
Byte av religionssamfundets, lokalsamfundets eller församlingens styrelseordförande eller namntecknare
40,00 0,00 40,00
Egen anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag
avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Ändring av postadress avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Upplösning (nedläggning)
avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
Ändring av grundanmälan 180,00 0,00 180,00
Anmälan om ändring av grupperingsavtal 180,00 0,00 180,00
Ändring av medlemmar eller namntecknare 40,00 0,00 40,00
Ändring av postadress avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Upplösning (nedläggning)
avgiftsfri 0,00 avgiftsfri

Registrering av bokslut

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Registrering av föreningens, Centralhandelskammarens eller handelskammarens bokslutshandlingar
avgiftsfri 0,00 avgiftsfri

Ansökningar

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Dispens för ordförande som bor utomlands
100,00 0,00 100,00
Förhandsgranskning av stadgar eller stadgeändring
350,00 0,00 350,00
Förordnande av upplösning av en förening
180,00 0,00 180,00
Utskriftsversion
Uppdaterad 23.12.2019