Behandlingsavgifter för anmälningar till föreningsregistret

Här nedan finns följande information och anvisningar:

Betalningsanvisningar för e-anmälan

Betala e-anmälan i e-tjänsten efter att ordföranden har undertecknat den. (Klicka på "Gå till betalning av anmälan".) Betalaren kan vara vem som helst. Avgiften betalas med nätbankskoder eller kreditkort.

Betalningsanvisningar för pappersanmälan

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot på eller en utskrift av betalningstransaktionen till din anmälan.

Skicka in anmälan inom en vecka efter betalningen. I annat fall fördröjs handläggningen.

PRS bankkonton

Kontonummer
BIC/SWIFT-kod
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike FI85 8129 9710 0110 73 DABAFIHH
Nordea Bank Abp FI56 1804 3000 0157 50
NDEAFIHH

Kvittot ska innehålla följande uppgifter:

  • betalare
  • mottagare (Patent- och registerstyrelsen)
  • kontonummer till vilket avgiften har betalats (Patent- och registerstyrelsens bankkonto)
  • arkiveringskod för betalningstransaktionen
  • betalt belopp i euro
  • Ange följande i meddelandefältet: typ av anmälan (antingen etableringsanmälan eller ändringsanmälan) samt föreningens namn och i ändringsanmälan FO-nummer. Inget referensnummer behövs.

Så här betalar du i vår kundtjänst

Om du lämnar in din anmälan personligen i vår kundtjänst, kan du betala anmälan med de vanligaste bank- och kreditkorten. Vi tar inte emot kontantbetalningar. Se kundtjänstens kontaktinformation.

Prislista över behandlingsavgifter

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Etableringsanmälningar

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Handledd etableringsanmälan för en förening i e-tjänsten 50,00 0,00 50,00
Etableringsanmälan för en förening i e-tjänsten
(PRS har inte förhandsgranskat stadgarna)
100,00 0,00100,00
Etableringsanmälan för en förening i e-tjänsten
(PRS har förhandsgranskat stadgarna)
ej möjligt
Etableringsanmälan för en förening på pappersblankett
(PRS har inte förhandsgranskat stadgarna)
180,00 0,00180,00
Etableringsanmälan för en förening på pappersblankett
(PRS har förhandsgranskat stadgarna)
180,00 0,00180,00
Etableringsanmälan för ett religionssamfund 180,00 0,00180,00
Etableringsanmälan för ett lokalsamfund eller en församling 180,00 0,00180,00
Etableringsanmälan för en europeisk gruppering för territoriellt samarbete 180,00 0,00180,00

Anmälningar om ändring eller upplösning (nedläggning)

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Förening
Ändring av föreningens stadgar i e-tjänsten (PRS har inte förhandsgranskat stadgarna) 100,00 0100,00
Ändring av föreningens stadgar i e-tjänsten (PRS har förhandsgranskat stadgarna)
50,00
050,00
Ändring av föreningens stadgar på pappersblankett
180,00 0180,00
Anmälan om ändring av föreningens ordförande, namntecknare eller styrelse i e-tjänsten 20,00 020,00
Anmälan om ändring av föreningens ordförande, namntecknare eller styrelse på pappersblankett 40,00 040,00
Egen anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag avgiftsfri avgiftsfri
Ändring av postadress avgiftsfri 0avgiftsfri
Upplösning (nedläggning) avgiftsfri 0avgiftsfri
Centralhandelskammaren och handelskammare
Sammansättning av Centralhandelskammarens eller handelskammares organ (2 § i handelskammarlagen) 40,00 040,00
Religionssamfund, lokalsamfund, församling
Ändring av religionssamfundets samfundsordning 180,00 0180,00
Ändring av lokalsamfundets eller församlingens lokala stadgar 180,00 0180,00
Anmälan om ändring av religionssamfundets, lokalsamfundets eller församlingens styrelseordförande, namntecknare eller styrelse 40,00 040,00
Egen anmälan om upphörande av ett i registret antecknat uppdrag avgiftsfri 0avgiftsfri
Ändring av postadress avgiftsfri 0avgiftsfri
Upplösning (nedläggning) avgiftsfri 0avgiftsfri
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
Ändring av grundanmälan 180,00 0180,00
Anmälan om ändring av grupperingsavtal 180,00 0180,00
Ändring av medlemmar eller namntecknare 40,00 040,00
Ändring av postadress avgiftsfri 0avgiftsfri
Upplösning (nedläggning) avgiftsfri 0avgiftsfri

Registrering av bokslut

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Registrering av föreningens, Centralhandelskammarens eller handelskammarens bokslutshandlingar avgiftsfri 0avgiftsfri

Ansökningar

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Dispens för ordförande som bor utomlands 100,00 0100,00
Förhandsgranskning av stadgar eller stadgeändring 350,00 0350,00
Förordnande av upplösning av en förening 180,00 0180,00
Utskriftsversion
Uppdaterad 02.06.2022