Prislista över föreningsregistrets informationstjänster

Betalningsuppgifter
Utdrag, intyg och kopior
Elektroniska informationstjänster
Föreningsnätet
NätYREKA/Föreningsadresser
Övriga

Betalningsuppgifter

Vi fakturerar de beställda informationstjänsteprodukterna. Produkter köpta i varukorgstjänsten betalas direkt i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort.

Du kan också köpa ett utdrag ur föreningsregistret eller religionssamfundsregistret, stadgar eller ett diarieintyg i vår kundtjänst (Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors).

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”. Avgifterna för de momsbelagda produkterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut utfärdade med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.

Utdrag, intyg och kopior

Produkt Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Utdrag ur föreningsregistret 15,00 0,00 15,00
Utdrag ur registret över religionssamfund 15,00 0,00 15,00
Stadgar, samfundsordning, lokala stadgar eller grundstadgar 15,00 0,00 15,00
Diarieintyg 7,00 0,00 7,00
Bokslut 15,00 0,00 15,00
Bestyrkt kopia av en handling

10,00 € + 1,00 €/sida

0,00

10,00 € + 1,00 €/sida

Expeditionstillägg 5,50 0,00 5,50
Faktureringstillägg 6,50 0,00 6,50
Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Manuellt sammanställt historieutdrag ur föreningsregistret 30,00 7,20 37,20
Kopior av elektroniska anmälningsdokument (registeranmälningar som kommit in 1 februari 2016 eller senare) 5,00/anmälning 1,20 6,20/anmälning
Kopiering av pappersdokument
2,00/ beställning 0,48 2,48 / beställning

Kopior av pappersdokument

Exempel: Kunden beställer kopior av tre sidor. Det kostar 2,48 euro + 3 x 1,24 euro = 6,20 euro.

1,00/ sida 0,24 1,24/ sida
Expeditionstillägg 5,50 1,32 6,82
Faktureringstillägg 6,50 1,56 8,06

Elektroniska informationstjänster

Föreningsnätet

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Sökning av grunduppgifter avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Förfrågning om handläggningsfas avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Elektroniska registerutdrag 4,00 0,96 4,96
Elektroniska stadgar 4,00 0,96 4,96
Adressurval
1–99 adresser 12,00 2,88 14,88
100–299 adresser 30,00 7,20 37,20
300–999 adresser 80,00 19,20 99,20
1000–2999 adresser 220,00 52,80 272,80
3000–6000 adresser 300,00 72,00 372,00

Näyreka/Föreningsadresser

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Användarkoder
första koden 130,00 31,20 161,20
2–10 koder/användarkod 80,00 19,20 99,20
11– koder/användarkod 55,00 13,20 68,20
Ny aktivering av användarkoden 80,00 19,20 99,20
Användningsavgifter
Sökning av grunduppgifter avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Förfrågning om handläggningsfas avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Förfrågning om registeranteckningar 0,69 0,17 0,86
Elektroniska stadgar 0,69 0,17 0,86
Adressurval
1–99 adresser 12,00 2,88 14,88
100–299 adresser 30,00 7,20 37,20
300–999 adresser 80,00 19,20 99,20
1000–2999 adresser 220,00 52,80 272,80
3000–6000 adresser 300,00 72,00 372,00
Applikationsförfrågningar
Förfrågning om registeranteckningar 0,69 0,17 0,86
Elektroniska stadgar 0,6´9 0,17 0,86
Namn- och adressuppgifter 0,35 0,08 0,43

Övriga

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Urval av adresser ur föreningsregistret som tjänst
50,00 12,00 62,00
Utskriftsversion
Uppdaterad 17.07.2019