Gå direkt till innehållet
Meny

Föreningsregistret: prislista för registerutdrag och stadgar

Du kan köpa föreningars registerutdrag och stadgar i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst. Du betalar dokumenten med nätbankskoder eller kreditkort.

Det är förmånligare att köpa utdrag och stadgar i den elektroniska informationstjänsten än att använda vår beställningsblankett.

Om du inte har möjlighet att betala i den elektroniska tjänsten eller om du behöver ett officiellt registerutdrag eller en kopia av stadgar, kan du också beställa dokument genom att skicka in en beställningsblankett. Vi skickar dokumenten till dig per post och fakturerar dig i efterhand.

Du kan också köpa utdrag ur föreningsregistret eller registret över religionssamfund eller stadgar eller diarieintyg i vår kundtjänst i Helsingfors. Se kontaktuppgifterna för vår kundtjänst.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan "Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde". Avgifterna för de momsbelagda produkterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut som utfärdats med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.

Registerutdrag och stadgar via elektronisk informationstjänst

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Sökning och läsning av föreningsuppgifter avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Avancerad föreningssökning och läsning avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Sökning och läsning av anmälningar avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Elektroniskt registerutdrag 3,20 0,77 3,97
Elektroniska stadgar 3,20 0,77 3,97

Registerutdrag och stadgar för avtalskunder

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Startavgift för avtalskund 220,00 48,00 248,00
Årsavgift för användarnamn 22,00 5,28 27,28
Sökning och läsning av föreningsuppgifter avgiftsfri 0 avgiftsfri
Avancerad föreningssökning och läsning avgiftsfri 0 avgiftsfri
Sökning och läsning av anmälningar avgiftsfri 0 avgiftsfri
Elektroniskt registerutdrag 1,60 0,38 1,98
Elektroniska stadgar 1,60 0,38 1,98

Utdrag, intyg och kopior via beställningsblankett (moms 0 %)

Produkt Grundpris (€) Moms 0 % Försäljningspris (€)
Registerutdrag 15,00 0,00 15,00
Stadgar, samfundsordning, lokala stadgar eller grundstadgar 15,00 0,00 15,00
Diarieintyg 7,00 0,00 7,00
Bokslut 15,00 0,00 15,00
Annan bestyrkt kopia av en handling 15,00 € + 1,00 €/sida 0,00 15,00 € + 1,00 €/sida
Expeditionstillägg 5,50 0,00 5,50
Faktureringstillägg 6,50 0,00 6,50

Utdrag, intyg och kopior via beställningsblankett (moms 24 %)

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Försäljningspris (€)
Manuellt sammanställt historieutdrag eller intyg ur föreningsregistret 60,00 14,40 74,40
Kopior av elektroniska anmälningsdokument (registeranmälningar som kommit in 1 februari 2016 eller senare) 5,00/anmälan 1,20 6,20/anmälan
Kopiering av pappersdokument, beställning 2,00/ beställning 0,48 2,48/beställning
Kopior av pappersdokument

Exempel: Kunden beställer kopior av tre sidor. Priset är 6,20 euro (2,48 + 3 x 1,24).

1,00/ sida 0,24 1,24/ sida
Expeditionstillägg 5,50 1,32 6,82
Faktureringstillägg 6,50 1,56 8,06
Utskriftsversion Uppdaterad 01.06.2023