Upphörande av uppdrag och egen avgång

Om du har avgått från ditt i föreningsregistret antecknade uppdrag eller om ditt uppdrag annars har upphört, kan du själv lämna in en anmälan om detta till registret.

Obs! Lämna in din anmälan först efter att uppdraget har upphört.

Hur lämnar jag in anmälan?

Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten.

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a och bilageblankett 19A. Ange att ditt uppdrag har upphört på sida 2 av bilageblankett 19A. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Fyll i dina kontaktuppgifter på blankett Y4a under "Tilläggsuppgifter on denna anmälan lämnas av (t.ex. ett ombud eller ett förbund)" för att du ska få ett registerutdrag om registreringen. Om du inte fyller i fältet, skickar vi registerutdraget till samfundets adress.

Öppna: Anmälan om egen avgång till föreningsregistret (innehåller blankett Y4a och bilageblankett 19A).

Vem undertecknar anmälan?

Den som har avgått, eller en person som han eller hon har befullmäktigat, ska underteckna anmälan.

Vilka bilagor behövs?

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar anmälan?

Anmälan är avgiftsfri.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019