Upphörande av uppdrag och egen avgång

Om du har avgått från ditt i föreningsregistret antecknade uppdrag eller om ditt uppdrag annars har upphört, kan du själv lämna in en anmälan om detta till registret.

Obs! Lämna in din anmälan först efter att uppdraget har upphört.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

När du lämnar in anmälan via föreningsregistrets e-tjänst, behöver du en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Det är gratis att anmäla egen avgång eller att ett uppdrag som antecknats i registret har upphört.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst.


Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a och bilageblankett 19A. Ange att ditt uppdrag har upphört på sida 2 av bilageblankett 19A.

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Fyll i dina kontaktuppgifter på blankett Y4a under "Tilläggsuppgifter on denna anmälan lämnas av (t.ex. ett ombud eller ett förbund)" för att du ska få ett registerutdrag om registreringen. Om du inte fyller i fältet, skickar vi registerutdraget till sammanslutningens adress.

Den som har avgått, eller en person som han eller hon har befullmäktigat, ska underteckna anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Anmälan är gratis.

Öppna: Anmälan om egen avgång till föreningsregistret (innehåller blankett Y4a och bilageblankett 19A).

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.04.2021