Anmälan om stadgeändring

När föreningen har beslutat om en stadgeändring, lämna in en anmälan om detta till föreningsregistret och bifoga de ändrade stadgarna. Det är förmånligare att lämna in anmälan om stadgeändring på nätet än på papper.

Anvisningar och mallar för stadgeändringar

Läs först våra anvisningar som du hittar i menyn. Om stadgarna innehåller lagstridiga bestämmelser, ber vi föreningen att korrigera dem, vilket fördröjer registreringen av stadgarna.

Vem lämnar in anmälan på nätet?

Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även en myndig styrelsemedlem underteckna anmälan. Föreningar har sedan 18 september 2019 möjlighet att anmäla styrelsen för registrering.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast har anmälts som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Observera att undertecknaren behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Om någon annan än undertecknaren fyller i anmälan, ge anmälans dokumentkod till undertecknaren för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Vad kostar anmälan på nätet?

E-anmälan om stadgeändring kostar 100 euro om Patent- och registerstyrelsen (PRS) inte har förhandsgranskat stadgarna.

Om PRS har förhandsgranskat stadgarna, lämna in anmälan på pappersblankett. Gå till våra anvisningar för anmälan om stadgeändring på pappersblankett.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Redigera föreningens ändrade stadgar i föreningsregistrets e-tjänst eller kopiera nya stadgar dit som helhet. Du behöver inte lämna in protokoll eller deras bilagor.

Underteckna, skicka in och betala anmälan i e-tjänsten.

Betala anmälan i e-tjänsten efter att den har undertecknats. Betalaren kan vara vem som helst. Avgiften betalas med nätbankskoder eller kreditkort. Observera att vi handlägger anmälan först efter att avgiften har betalats.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

Gå till e-tjänsten


Om du lämnar in din anmälan om stadgeändring på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.11.2019