Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om stadgeändring

När föreningen har beslutat om en stadgeändring, lämna in en anmälan om detta till föreningsregistret och bifoga de ändrade stadgarna. 

Föreningen kan i sina stadgar bestämma att föreningen är både svensk- och finskspråkig, det vill säga en tvåspråkig förening. Gå till våra anvisningar för tvåspråkiga föreningar

Anvisningar och mallar för stadgeändringar

Läs först våra anvisningar som du hittar i menyn. Om stadgarna innehåller lagstridiga bestämmelser, ber vi föreningen att korrigera dem, vilket fördröjer registreringen av stadgarna.

Vem lämnar in anmälan på nätet?

Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även en myndig styrelsemedlem underteckna anmälan. Föreningar har sedan 18 september 2019 möjlighet att anmäla styrelsen för registrering.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast har anmälts som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Om någon annan än undertecknaren fyller i e-anmälan, ge anmälans ärendenummer till undertecknaren för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Vad kostar anmälan på nätet?

Anmälan om stadgeändring kostar 110 euro om Patent- och registerstyrelsen (PRS) inte har förhandsgranskat stadgarna.

Anmälan om stadgeändring kostar 55 euro om PRS har förhandsgranskat stadgarna och förhandsgranskningen baserar sig på en ansökan som kommit in 2017 eller senare. Läs mer om vår avgiftsbelagda förhandsgranskning av stadgar.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därmed personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Redigera föreningens ändrade stadgar i föreningsregistrets e-tjänst. Om föreningens stadgar inte redan har överförts i elektronisk form till vårt system, överför de ändrade stadgarna i sin helhet från din dators ordbehandlingsprogram. Kom ihåg att ta bort alla formateringar och stilar i handlingen innan du lägger till texten i fältet. Kontrollera vilka formateringar som inte är tillåtna i handlingar.

Du behöver inte bifoga protokoll eller deras utdrag till anmälan.

Underteckna, skicka in och betala anmälan i e-tjänsten. Betala anmälan i e-tjänsten efter att den har undertecknats.

Observera att vi handlägger anmälan först efter att avgiften har betalats.

Har föreningens stadgar förhandsgranskats av PRS?

För att lämna in anmälan behöver du ett diarienummer för förhandsgranskningsbeslutet. Diarienumret skrivs enligt formatet 20XX/XXXXXXY. Om stadgeändringen baserar sig på en förhandsgranskning som ett förbund låtit göra för sina lokalföreningar, kan du begära diarienumret för förhandsgranskningsbeslutet av ditt förbund.

När du har angett diarienumret för förhandsgranskningsbeslutet i föreningsregistrets e-tjänst, inkluderas de förhandsgranskade stadgarna i din anmälan.

I e-tjänsten är det möjligt att endast anmäla stadgeändringar baserat på förhandsgranskningar som gjorts nyligen.

Om du anmäler lokalföreningens stadgeändring som baserar sig på en förhandsgranskning som ditt förbund låtit göra före 2017 (det vill säga diarienumret för förhandsgranskningsbeslutet börjar med årtalet 2016 eller tidigare), välj alternativet "Nej, stadgarna har inte förhandsgranskats" i föreningsregistrets e-tjänst. Då är behandlingsavgiften 110 euro.

Gå till e-tjänsten för att lämna in en anmälan till föreningsregistret.


Om du lämnar in din anmälan om stadgeändring på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024