Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan om stadgeändring på pappersblankett

Om möjligt lämna in din anmälan om stadgeändring i vår e-tjänst. Det är snabbare än att använda pappersblanketter. Läs våra anvisningar för anmälan om stadgeändring på nätet.

Som bilaga till din ändringsanmälan ska du lämna in föreningens ändrade stadgar till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Innan du fyller i pappersblanketten, läs våra anvisningar om skrivformen i stadgarna.

Vem lämnar in anmälan?

Föreningens styrelseordförande undertecknar anmälan.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även en myndig styrelsemedlem underteckna anmälan. Föreningar har sedan 18 september 2019 möjlighet att anmäla styrelsen för registrering.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast har anmälts som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Den som har rätt att underteckna anmälan kan befullmäktiga en utomstående person att underteckna anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar pappersanmälan?

Anmälan om stadgeändring på pappersblankett kostar 110 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a och bilageblankett 19A. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Öppna: Föreningens ändringsanmälan (pdf, 0.5 MB) (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 19A och personuppgiftsblanketten).

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • föreningens stadgar
  • kvitto på betald behandlingsavgift.
  • fullmakt, om en befullmäktigad person undertecknar anmälan.

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.

Skicka anmälan med bilagorna till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024