Skrivformen i stadgarna

Handläggningen av stadgarna i föreningsregistret går snabbare om stadgetexten är fri från alla formateringar och markeringar.

Läs också våra anvisningar om innehållet i stadgarna:

Undvik formateringar

Undvik formateringar.

Undvik särskilt följande formateringar:

 • logotyper och andra figurer
 • indrag
 • innehållsförteckning
 • sidnumrering
 • tabeller
 • avstavning
 • sidhuvud och sidfötter.

Tillåtna tecken

Följande tecken är tillåtna i texten:

 • de inhemska bokstäverna (a–ö och A–Ö)
 • siffrorna 0–9
 • bindestreck ( - )
 • de flesta andra bokstäver med diakritiska tecken, t.ex. Ā ā ă Ą ą Ć ć
 • de vanligaste skiljetecknen: punkt, frågetecken, utropstecken, komma, kolon, mellanslag och enkelt citattecken ( ' ).

Obs! Stadgarna får inte innehålla sådana tecken som kan tolkas vara kontrolltecken för datorer eller som inte syns rätt på en utskrift (t.ex. turkiska İ, ı och rumänska Ș, ș, Ț, ț).

Undvik tankstreck ( – ) och ersätt dem med bindestreck ( - ).

Markera onumrerade förteckningar med bindestreck.

Skriv ut bråktal, till exempel 1/2 och 1/10.

Ersätt < och > genom att skriva ut dem:

 • i stället för "n < x" skriv "n är mindre än x"
 • i stället för "n > x" skriv "n är större än x".

Så här bifogar du stadgarna till en pappersanmälan

Bifoga stadgarna till din anmälan som ensidiga blad i storlek A4. För att stadgarna ska vara så läsbara som möjligt, bifoga utskriften i original och inte en kopia av en kopia.

Pappret ska helst vara vanligt vitt kontorspapper utan bakgrundsstämplar eller andra figurer.
Du kan foga ihop bladen med en pappersklämma eller sätta dem till exempel i en plastficka. Häftning gör däremot handläggningen långsammare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.12.2018