Nedläggning av förening

En förening kan inte läggas ned (upplösas) utan en formell procedur.

Vanligtvis upplöses en förening genom likvidationsåtgärder efter föreningsmötets beslut. Vid beslutsfattandet ska föreningen iaktta föreningslagen och sina stadgar.

Dessutom är det möjligt att Patent- och registerstyrelsen (PRS) förordnar på ansökan att en förening som har upphört med sin verksamhet ska upplösas. PRS kan också förordna att en förening ska upplösas om föreningen inte har någon behörig styrelseordförande antecknad i registret.

Läs våra anvisningar:

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019