Föreningen beslutar om upplösning

Föreningen fattar själv beslut om att upplösa sig.

Upplösningsprocessen omfattar följande steg:

  1. Föreningen beslutar att upplösa sig. Beslutet fattas av föreningsmötet eller av fullmäktigemötet på basis av föreningens stadgar.
  2. När beslutet om att upplösa föreningen har fattats, finns det två olika sätt att vidta likvidationsåtgärder:
  • styrelsen vidtar likvidationsåtgärder
  • en likvidator eller likvidatorer vidtar likvidationsåtgärder, om föreningsmötet har utsett dessa i styrelsens ställe.

3. När likvidationsåtgärderna har slutförts, lämnar föreningen in en anmälan om upplösning. Patent- och registerstyrelsen (PRS) gör en anteckning i föreningsregistret, och föreningen anses upplöst.

Bestämmelser om likvidationsförfarandet på basis av föreningens beslut finns i 40 § i föreningslagen. Se lagen innan du inleder upplösningsprocessen. Gå till föreningslagen i författningsdatabasen Finlex.

Hur lämnar jag in anmälan?

Lämna in din anmälan om upplösning av föreningen först efter att likvidationsåtgärderna har slutförts.

Anmälan är gratis.

För att kunna fylla i anmälan behöver du följande uppgifter om varje likvidator:

  • fullständigt namn
  • personbeteckning
  • hemkommun.
Lämna in anmälan på ändrings- och nedläggningsanmälningsblankett Y4a, bilageblankett 20A och på personuppgiftsblanketten. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.
Öppna: Föreningens upplösningsanmälan (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 20A och personuppgiftsblanketten).

Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten.


Skicka blanketten till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – SkatteförvaltningenFöretagsdatasystemetPB 200000231 Helsingfors

Vem undertecknar anmälan?

Om styrelsen har vidtagit likvidationsåtgärderna, ska styrelseordföranden underteckna anmälan.

Om en likvidator eller likvidatorer har vidtagit likvidationsåtgärderna, ska någon av likvidatorerna underteckna anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019