Föreningens styrelseordförande och andra namntecknare

Föreningens namntecknare är personer med rätt att företräda föreningen. De ska ha fyllt 18 år, alltså vara myndiga. Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte vara namntecknare i en förening.

Ange föreningens ordförande och andra namntecknare i föreningens etableringsanmälan. Läs våra anvisningar för etableringsanmälan.

Utöver styrelseordföranden anmäls namntecknare av två slag till föreningsregistret: namntecknare enligt föreningens stadgar och förordnade namntecknare.

Styrelseordförande

Enligt föreningslagen har ordföranden rätt att företräda föreningen ensam. Denna rätt kan begränsas i föreningens stadgar så att ordföranden tecknar föreningens namn tillsammans med en eller flera andra namntecknare.

Ordföranden och eventuella vice ordföranden måste vara fast bosatta i Finland. I annat fall behövs dispens från Patent- och registerstyrelsen (PRS). Läs mer om ansökan om dispens.

Namntecknare enligt föreningens stadgar

I stadgarna kan bestämmas att följande personer utöver ordföranden får teckna föreningens namn:

  • en eller flera styrelsemedlemmar
  • någon annan person på grund av sin ställning, till exempel vice ordförande, kassör eller sekreterare.

En namntecknare enligt föreningens stadgar har rätt att företräda föreningen ensam, om inte stadgarna begränsar detta. Rätten kan begränsas i stadgarna så att två eller flera personer endast tillsammans har rätt att teckna föreningens namn.

Förordnade namntecknare

Föreningen kan också ta med i sina stadgar en bestämmelse om att styrelsen kan ge någon rätt att teckna föreningens namn ensam eller tillsammans med en annan namntecknare.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.03.2019