Gå direkt till innehållet
Meny

Föreningens styrelse

Det är frivilligt att anmäla styrelsen till föreningsregistret. Du kan anmäla styrelsen till registret på etableringsanmälan eller senare med en ändringsanmälan.

Om föreningen har anmält styrelsen till föreningsregistret, kan även någon annan myndig styrelsemedlem i stället för styrelseordföranden underteckna föreningens ändringsanmälningar till föreningsregistret.

Föreningens styrelse företräder föreningen. Styrelsen ska ha en ordförande. Antalet eller minimi- och maximiantalet styrelsemedlemmar måste anges i föreningens stadgar. Styrelseordföranden ska vara myndig och de övriga styrelsemedlemmarna ska ha fyllt 15 år. En person försatt i konkurs får inte vara styrelsemedlem.

Styrelseordföranden ska vara bosatt i Finland, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar dispens. Läs våra anvisningar för ansökan om dispens.

Läs våra anvisningar för etableringsanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 19.09.2019