Etableringsanmälan för föreningar

Om en förening vill bli antecknad i föreningsregistret, måste den lämna in en etableringsanmälan (grundanmälan) till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Det är förmånligare att lämna in anmälan på nätet än på papper.

Här nedan finns information om följande:

Vem undertecknar anmälan?

Styrelseordföranden undertecknar etableringsanmälan. Observera att ordföranden behöver personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID för att underteckna anmälan på nätet.

Vad behöver jag för att kunna lämna in anmälan?

Du behöver uppgift om ordförandens och de andra namntecknarnas finländska personbeteckningar.

Om en namntecknare saknar finländsk personbeteckning, behöver du hans eller hennes födelsedatum och postadress. Lämna också in en kopia av namntecknarens pass eller annat identitetsbevis.

De som undertecknar etableringsanmälan och stiftelseurkunden på nätet behöver antingen personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID.

Vad kostar anmälan på nätet?

Etableringspaketet kostar 100 euro.

Etableringsanmälan kostar 100 euro om vi inte har förhandsgranskat stadgarna.

Om vi har förhandsgranskat stadgarna, är behandlingsavgiften för etableringsanmälan 50 euro. Läs mer om vår avgiftsbelagda förhandsgranskning av stadgar.

Se vår prislista över behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Obs! Föreningsregistret är stängt 29 augusti–17 september 2019 på grund av förnyelse av registret, och det är inte möjligt att lämna in anmälningar. De nya tjänsterna och Y-blanketterna införs 18 september 2019. Då får alla föreningar också ett FO-nummer. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.


Du kan lämna in din etableringsanmälan i vår e-tjänst på två olika sätt:

  1. Med vårt etableringspaket, om föreningen inte har färdiga stadgar och standardstadgar är tillräckliga.
  2. Med en etableringsanmälan, om föreningen har färdigt utarbetade stadgar.

Om någon annan än ordföranden fyller i anmälan, ge anmälans dokumentkod till ordföranden för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Betala etableringspaketet eller etableringsanmälan i e-tjänsten efter att ordföranden har undertecknat anmälan. (Klicka på "Gå till betalning av anmälan".) Betalaren kan vara vem som helst. Avgiften betalas med nätbankskoder eller kreditkort.

Vi handlägger anmälan först efter att avgiften har betalats.

1. Etableringspaketet är det enklaste sättet

Etableringspaketet i vår e-tjänst hjälper dig att utarbeta lagenliga stadgar utifrån färdiga alternativ. Allt som du behöver fundera ut på förhand är föreningens namn och hemort, som ska vara en kommun i Finland.

I etableringspaketet ingår också en färdig stiftelseurkund. De som bildar föreningen undertecknar stiftelseurkunden i e-tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID.

Obs! Om någon av dem som bildar föreningen varken har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID, skriv ut stiftelseurkunden, underteckna den och skicka den sedan till Patent- och registerstyrelsen, Föreningsregistret, 00091 PRH.

Underteckna, skicka in och betala etableringspaketet i e-tjänsten.

I e-tjänsten välj punkt 1. Föreningens etableringspaket.

Tjänsten kan inte användas. Ny tjänst publiceras 18 september 2019: Gå till e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten


2. Etableringsanmälan i e-tjänsten

Om föreningen har färdigt utarbetade stadgar eller om den vill ta med ovanliga bestämmelser i sina stadgar, lämna in en etableringsanmälan (grundanmälan) i e-tjänsten utan etableringspaketet.

Använd etableringsanmälan också om PRS har utfört en separat avgiftsbelagd förhandsgranskning av föreningens stadgar. Läs mer om vår avgiftsbelagda förhandsgranskning av stadgar.

I e-tjänsten inkluderar du föreningens stadgar i etableringsanmälan antingen genom att hämta stadgetexten från ett textbehandlingsprogram eller genom att skriva in stadgarna i ett textfält.

E-tjänsten innehåller en färdig stiftelseurkund. De som bildar föreningen ska underteckna stiftelseurkunden i tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID.

Obs! Om någon av dem som bildar föreningen varken har personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID, skriv ut stiftelseurkunden, underteckna den och skicka den sedan till Patent- och registerstyrelsen, Föreningsregistret, 00091 PRH.

Underteckna, skicka in och betala etableringsanmälan i e-tjänsten.

I e-tjänsten välj ett av följande beroende på om PRS har förhandsgranskat stadgarna:

2. Grundanmälan till föreningsregistret (stadgarna har inte förhandsgranskats av PRS)

3. Grundanmälan, avgiftsbelagd förhandsgranskning gjord av PRS

Tjänsten kan inte användas. Ny tjänst publiceras 18 september 2019: Gå till e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten


Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med en e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst. Gå till e-tjänsten.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.08.2019