Etableringsanmälan för föreningar

Om en förening vill bli antecknad i föreningsregistret, måste den lämna in en etableringsanmälan (grundanmälan) till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Det är förmånligare att lämna in anmälan på nätet än på papper.

Om PRS har förhandsgranskat stadgarna, lämna in anmälan på pappersblankett. Gå till våra anvisningar om etableringsanmälan på pappersblankett.

Här nedan finns information om följande:

Vem undertecknar anmälan?

Styrelseordföranden undertecknar etableringsanmälan. Om föreningen anmäler styrelsen till föreningsregistret, kan även någon annan myndig styrelsemedlem underteckna anmälan.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast anmäls som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Observera att undertecknaren behöver en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Om någon annan än undertecknaren fyller i anmälan, ge anmälans dokumentkod till undertecknaren för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Vad behöver jag för att kunna lämna in anmälan?

För att lämna in anmälan behöver du föreningens stiftelseurkund och stadgar.

I e-tjänsten ska du inkludera föreningens stadgar i etableringsanmälan antingen genom att hämta stadgetexten från ett textbehandlingsprogram eller genom att skriva in stadgarna i ett textfält.

För anmälan krävs också uppgifter om de personer som ska anmälas. Du behöver uppgift om ordförandens och de andra namntecknarnas finländska personbeteckningar. Om du anmäler föreningens styrelse för registrering, behöver du också uppgift om styrelsemedlemmarnas personbeteckningar.

Om en namntecknare eller styrelsemedlem saknar finländsk personbeteckning, behöver du uppgift om hans eller hennes födelsedatum, medborgarskap och hemadress. Bifoga en kopia av hans eller hennes pass eller annat identitetsbevis till din anmälan.

Vad kostar anmälan på nätet?

Etableringsanmälan kostar 100 euro.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Du kan lämna in etableringsanmälan i vår e-tjänst om föreningen har färdigt utarbetade stadgar.

Om någon annan än undertecknaren fyller i anmälan, kan han eller hon skicka e-post från tjänsten till undertecknaren när anmälan kan undertecknas.

Underteckna, skicka in och betala etableringsanmälan i e-tjänsten.

Betala etableringsanmälan i e-tjänsten efter att anmälan har undertecknats. Betalaren kan vara vem som helst. Avgiften betalas med nätbankskoder eller kreditkort.

Vi handlägger anmälan först efter att avgiften har betalats.

Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

Gå till e-tjänsten


Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med en e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst på föreningens sida. Gå till föreningsregistrets e-tjänst och börja med att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.11.2019