Gå direkt till innehållet
Meny

Etableringsanmälan för föreningar

Om en förening vill bli antecknad i föreningsregistret, måste den lämna in en etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Lämna in etableringsanmälan på nätet i föreningsregistrets e-tjänst. Där kan du antingen lämna in en handledd etableringsanmälan eller bifoga till anmälan stadgar som föreningen själv har utarbetat.

I den handledda etableringsanmälan skapar e-tjänsten stadgarna utgående från dina val: det är det förmånligaste och snabbaste sättet att registrera en förening.

Om PRS har förhandsgranskat stadgarna, lämna in anmälan på pappersblankett. Gå till våra anvisningar om etableringsanmälan på pappersblankett.

Här nedan finns information om följande:

Vem undertecknar anmälan?

Styrelseordföranden undertecknar etableringsanmälan. Om föreningen anmäler styrelsen till föreningsregistret, kan även någon annan myndig styrelsemedlem underteckna anmälan.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast anmäls som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Om någon annan än undertecknaren fyller i e-anmälan, ge anmälans ärendenummer till undertecknaren för att han eller hon ska kunna underteckna anmälan i e-tjänsten.

Vad behöver jag för att kunna lämna in anmälan?

För att lämna in anmälan behöver du följande dokument och uppgifter:

  • stiftelseurkund
  • uppgifter om de personer som ska anmälas.

Gå till mallen för stiftelseurkund.

Du behöver uppgift om ordförandens och de andra namntecknarnas finländska personbeteckningar. Om du anmäler föreningens styrelse för registrering, behöver du också uppgift om styrelsemedlemmarnas personbeteckningar.

Om en namntecknare eller styrelsemedlem saknar finländsk personbeteckning, behöver du uppgift om hans eller hennes födelsedatum, medborgarskap och hemadress. Bifoga en kopia i PDF-, JPG- eller JPEG-format av hans eller hennes pass eller identitetshandling.

Obs! Om du inte använder vår handledda etableringsanmälan, måste du ha föreningens egna utarbetade stadgar som du bifogar till anmälan. För detta syfte finns länken "Gå vidare för att använda egna stadgar" i slutet av sidan "Grunduppgifter och stadgar" i e-tjänsten.

Vad kostar anmälan på nätet?

Behandlingsavgiften för en handledd etableringsanmälan är 55 euro. Om du inte använder vår handledda etableringsanmälan, är behandlingsavgiften 110 euro.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därmed personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Logga in i tjänsten för att fylla i etableringsanmälan.

Fyll i de begärda uppgifterna för att skapa stadgarna i den handledda etableringsanmälan.

Alternativt skriv in stadgarna i tjänstens textfält eller hämta stadgetexten från din dators textbehandlingsprogram. Om du hämtar stadgarna från ett textbehandlingsprogram, ta bort alla formateringar i handlingen innan du skriver in texten i fältet. Kontrollera vilka formateringar som inte är tillåtna i handlingar.

Bifoga undertecknad stiftelseurkund som PDF-, JPG- eller JPEG-fil.

Om någon annan än undertecknaren fyller i anmälan, kan han eller hon skicka e-post från tjänsten till undertecknaren när anmälan kan undertecknas.

Underteckna, skicka in och betala etableringsanmälan i e-tjänsten.

Betala etableringsanmälan i e-tjänsten efter att anmälan har undertecknats. Betalaren kan vara vem som helst. Avgiften betalas med nätbankskoder eller kreditkort.

Gå till e-tjänsten för att lämna in en anmälan till föreninsregistret.


Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med en e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan i vår e-tjänst på föreningens sida. Gå till föreningsregistrets e-tjänst.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024