Gå direkt till innehållet
Meny

Föreningens etableringsanmälan på pappersblankett

Om möjligt lämna in din etableringsanmälan (grundanmälan) i vår e-tjänst. Det är snabbare än att använda pappersblanketter. Läs våra anvisningar för att lämna in etableringsanmälan på nätet.

Om PRS har förhandsgranskat stadgarna, kan anmälan lämnas in endast på pappersblankett.

Som bilaga till etableringsanmälan ska du lämna in föreningens stadgar till PRS. Innan du fyller i pappersblanketten, läs våra anvisningar om skrivformen i stadgarna.Öppnas i en ny flik

Vad kostar pappersanmälan?

Etableringsanmälan på pappersblankett kostar 110 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Om PRS har förhandsgranskat stadgarna, är behandlingsavgiften för etableringsanmälan 110 euro. Läs mer om vår avgiftsbelagda förhandsgranskning av stadgar.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Lämna in anmälan på etableringsanmälningsblankett Y1a, bilageblankett 12A och på personuppgiftsblanketten. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Öppna: Föreningens etableringsanmälan (pdf, 0.5 MB) (innehåller blankett Y1a, bilageblankett 12A och personuppgiftsblanketten).

Vem undertecknar anmälan?

Styrelseordföranden undertecknar etableringsanmälan. Om föreningen anmäler styrelsen till föreningsregistret, kan även någon annan myndig styrelsemedlem underteckna anmälan.

Obs! Styrelsemedlemmar som endast anmäls som föreningens namntecknare har inte rätt att underteckna anmälan.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • undertecknad stiftelseurkund
  • stadgar
  • kvitto på betald behandlingsavgift.

Skicka anmälan med bilagorna till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024