Föreningens etableringsanmälan på pappersblankett

Om möjligt lämna in din etableringsanmälan (grundanmälan) i vår e-tjänst. Det är förmånligare och snabbare än att använda pappersblanketter. Läs våra anvisningar för att lämna in etableringsanmälan på nätet.

Som bilaga till etableringsanmälan ska du lämna in föreningens stadgar till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Innan du fyller i pappersblanketten, läs våra anvisningar om hur du lämnar in stadgarna på papper.

Vad kostar pappersanmälan?

Etableringsanmälan på pappersblankett kostar 150 euro, om PRS inte har förhandsgranskat stadgarna.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Om PRS har förhandsgranskat stadgarna, är behandlingsavgiften för etableringsanmälan 50 euro. Läs mer om vår avgiftsbelagda förhandsgranskning av stadgar.

Hur lämnar jag in en pappersanmälan?

Fyll i och skriv ut följande blankett.

Öppna: Grundanmälan till föreningsregistret (pdf).

Vilka bilagor behövs?

Bifoga följande handlingar till din anmälan:

  • undertecknad stiftelseurkund
  • stadgar
  • kvitto på betald behandlingsavgift.

Skicka anmälan med bilagor till

Patent- och registerstyrelsen
Föreningsregistret
00091 PRH

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.12.2018