Föreningens stiftelseurkund

När en förening bildas, upprätta en stiftelseurkund om bildandet och bifoga föreningens stadgar till stiftelseurkunden. Läs mer om stadgar.

Stiftelseurkunden ska undertecknas av minst tre stiftande medlemmar som har fyllt 15 år.

Hur upprättar jag en stiftelseurkund?

När du lämnar in en etableringsanmälan, använd nedanstående mall för stiftelseurkund. Kopiera och komplettera stiftelseurkunden nedan. Underteckna stiftelseurkunden och bifoga den till din etableringsanmälan.

Föreningsregistret godkänner också en stiftelseurkund som har undertecknats elektroniskt. Det måste tydligt framgå av stiftelseurkunden att den har undertecknats elektroniskt. Dessutom måste stiftelseurkunden ange namnet på det system som använts för elektronisk underskrift.

Mall för stiftelseurkund

Stiftelseurkund

Vi undertecknade har bildat föreningen _____________, inträtt som medlemmar i föreningen och godkänt följande stadgar för den.

Ort, datum och underskrift med namnförtydligande av minst tre personer som inträder som medlemmar i föreningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.01.2022