Föreningens stiftelseurkund

De som bildar en förening ska upprätta en stiftelseurkund till vilken de bifogar föreningens stadgar. Läs mer om stadgar.

Stiftelseurkunden ska undertecknas av minst tre stiftande medlemmar som har fyllt 15 år.

Läs mer om att lämna in föreningens etableringsanmälan.

Hur upprättar jag en stiftelseurkund i e-tjänsten?

Om du lämnar in din etableringsanmälan (grundanmälan) på nätet, ser du en färdig mall för stiftelseurkunden i e-tjänsten. På samma gång kan du fylla i etableringsanmälan.

Gå till e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten

Hur upprättar jag en stiftelseurkund när jag använder pappersanmälan?

Om du lämnar in din etableringsanmälan för en ny förening på pappersblankett, använd nedanstående mall för stiftelseurkund. Kopiera och komplettera stiftelseurkunden nedan. Skriv ut och underteckna stiftelseurkunden och bifoga den till din etableringsanmälan.

Mall för stiftelseurkund

Stiftelseurkund

Vi undertecknade har bildat föreningen _____________, inträtt som medlemmar i föreningen och godkänt följande stadgar för den.

Ort, datum och underskrift med namnförtydligande av minst tre personer som inträder som medlemmar i föreningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.12.2018