Gå direkt till innehållet
Meny

Dispens för ordförande som bor utomlands

Föreningens styrelseordförande ska vara bosatt i Finland. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan på ansökan bevilja föreningen dispens från detta krav. Vi beviljar dispensen under förutsättning att någon av föreningens namntecknare eller en av styrelseledamöterna som är antecknad i registret/ska anmälas till registret är bosatt i Finland.

Vad kostar det?

Ansökan om dispens kostar 110 euro.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot på betalningen till din ansökan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Hur söker jag dispens?

Sök dispens med en separat, fritt formulerad ansökan på svenska eller på finska.

Begär i din ansökan att föreningens styrelseordförande inte behöver vara bosatt i Finland. Du behöver alltså inte söka dispens för en viss namngiven person utan du kan söka allmän dispens.

Ange i ansökan dessutom

  • föreningens namn
  • motivering till varför dispens behövs
  • adress och telefonnummer till den som lämnar in ansökan
  • datum.

Underteckna ansökan. Undertecknaren måste ha rätt att företräda föreningen.

Bifoga kvittot på betald behandlingsavgift till din ansökan.

Skicka ansökan till

Patent- och registerstyrelsen
Föreningsregistret
00091 PRH.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024