Gå direkt till innehållet
Meny

Informationstjänster

PRS informationstjänst för varumärken

Informationstjänst för varumärken innehåller grunduppgifter om nationella och internationella (WIPO:s) varumärkesansökningar som är under behandling och registreringar som är i kraft i Finland. Du får också information exempelvis om ansökningar som är återtagna, avskrivna, avslagna samt avslagna på grund av invändning.

Gå till vår informationstjänst för varumärken.Öppnas i en ny flik

I e-tjänsten för varumärken kan du snabbt och enkelt studera till exempel hurdana märken som redan har registrerats eller vilken status en ansökan har.

Du kan söka information m.m. på följande sätt:

  • ett specifikt ansöknings- eller registernummer
  • ordsökning där du kan söka märken som innehåller ett visst ord
  • kundsökning där du kan söka en viss kunds registreringar och ansökningar.

EU:s varumärkesdatabas: eSearch plus

EU:s varumärkesdatabas innehåller uppgifter om registrerade EU-varumärken och om EU-varumärken som är under behandling. Databasen tillhandahålls av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EUIPO. EU-varumärken gäller i alla EU-länder och kan därför utgöra hinder för registrering av ett varumärke i Finland.

Informationstjänsten är gratis. Gå till eSearch plus.Öppnas i en ny flik

Företagssökning på ytj.fi

I företagssökningen på ytj.fi hittar du firmor, det vill säga företagsnamn, och deras grunduppgifter som har antecknats i handelsregistret. En firma eller bifirma kan utgöra hinder för registrering av ett varumärke om företagets verksamhetsområde avser varor eller tjänster av samma slag som varumärket.

PRS och Skatteförvaltningen svarar för företagssökningen på ytj.fi.

Informationstjänsten är gratis. Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

TMview

Informationstjänsten TMview ger tillgång till över sjuttio varumärkesmyndigheters varumärkesdatabaser. Bland dem finns också flera utomeuropeiska länder.

Observera att TMview innehåller många sådana varumärken som inte utgör hinder för registrering av ett varumärke i Finland.

Informationstjänsten är gratis. Gå till TMview.Öppnas i en ny flik

Informationstjänsten Virre

I informationstjänsten Virre kan du söka grunduppgifter om företag och se företagets hela verksamhetsområde.

Virre är delvis avgiftsbelagd. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Förteckning över väl kända varumärken

Om ett varumärke är väl känt, är dess skyddsomfång mer omfattande än vanligt. Varumärken som är väl kända i Finland kan på ansökan antecknas i förteckningen över väl kända varumärken.

Gå till förteckningen över väl kända varumärken.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.03.2023