Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH:n päätös: oikeudenhaltijan itsemääräämisoikeuden laajuus luovutettaessa oikeuksia tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiolle

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on tehnyt 27.3.2024 päätöksen tutkimatta jättämisestä. Päätöksessä on arvioitu Kopiosto ry:n Av-valtakirjalla ja Av-tekijänoikeussopimuksella tapahtuvaa

  • oikeuksien luovuttamisen laajuutta
  • oikeusluokkakohtaista peruuttamista
  • peruuttamiselle asetettua määräaikaa.

PRH katsoo, että kun oikeudenhaltija luovuttaa oikeuksia Kopioston hallinnoitavaksi, oikeudenhaltijalla täytyy olla mahdollisuus valita Av-valtakirjan mukainen hallinnoinnin luovutus ilman jäsenjärjestön jäsenyyttä. Tällöin oikeudenhaltijalla on mahdollisuus luovuttaa Kopioston hallinnoimista oikeusluokista valitsemansa oikeusluokat Kopiostolle yksinomaisella oikeusluokkien hallinnointivaltuudella siten, että oikeudenhaltijalle jää oikeus määrätä yksittäisten teosten käytöstä.

Lisäksi PRH katsoo, että Av-valtakirjan mukainen oikeuksien peruutus on yhteishallinnointilain mukainen.

Kopiosto ei voi ainoana sopimusinstrumenttina edellyttää oikeudenhaltijaa sitoutumaan Av-tekijänoikeussopimuksen mukaisiin sopimusehtoihin.

Kopiosto on tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatio, joka edustaa esittäviä taiteilijoita, tekijöitä ja kustantajia. Kopiosto kerää valtuudet Av-valtakirjalla tai Av-tekijänoikeussopimuksella.

PRH valvoo, että tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatiot noudattavat yhteishallinnointilakia. PRH ryhtyy valvontatoimiin havaitessaan tai saadessaan tietoonsa, että yhteishallinnointiorganisaation toiminnassa on lainvastaisuutta.

Lue lisää päätöksestä. (pdf, 292.8 kt)


Lisätietoja
Petra Sormunen
lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@prh.fi
Puh. ma-pe 029 509 5327

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 27.03.2024