Mikä on LEI-tunnus?

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on kansainvälinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimivien sekä kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen. LEI-tunnuksella parannetaan rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä.

LEI-tunnusta tarvitsevat yhteisöt, joita koskee Euroopan unionin EMIR-asetus (European Market Infrastructure Regulation, EU 648/2012). EMIR-asetuksen tavoitteena on lisätä informaatiota kaikista johdannaissopimuksista ja parantaa erityisesti OTC-johdannaisten riskienhallintaa. Ks. lisätietoja Finanssivalvonnan sivuilta.

LEI-tunnusta, hallinnan siirtoa tai passivointia haetaan PRH:n lomakkeella

Nimi Päivitetty Lataa
Kansainvälinen yhteisötunnus (LEI-tunnus) -hakemus 18.02.2014 PDF DOC

LEI-tunnuksen voi saada

  • kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja
  • säätiörekisteriin merkitty säätiö
  • muu y-tunnuksen omaava muu yksikkö, jonka tunnistamista tarvitaan finanssimarkkinoilla, esimerkiksi sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö.

Tunnusta ei anneta ulkomaiselle yhteisölle eikä ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan suomalaiselle sivuliikkeelle.

Suomalainen yhteisö voi hakea tunnistetta myös jossain muussa maassa olevalta rekisterinpitäjältä (Local Operating Unit, LOU). Yhteisöllä ei kuitenkaan voi olla kuin yksi LEI-tunnus. Ennen tunnuksen myöntämistä rekisterinpitäjä tarkastaa, että hakijalla ei ole toista tunnusta.

Uuden tunnuksen lisäksi lomakkeella voi hakea tunnuksen hallinnan siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle (esim. muualla rekisteröidyn tunnuksen hallinnan siirtämistä PRH:lle), tunnuksen lakkauttamista sekä lakkautetun tunnuksen uudelleen aktivointia.

HUOMIO! PRH ei voi toistaiseksi ottaa vastaan LEI-tunnusten siirtämisiä koskevia hakemuksia, koska emme ole vielä toteuttaneet GLEIF:n ohjeiden mukaista tason kaksi tietojen keräämistä järjestelmäämme.

LEI-tunnus on yrityskohtainen. Sitä ei voi siirtää toiselle. Jos LEI-tunnuksen haltija sulautuu toiseen yritykseen, sulautuvan yrityksen LEI-tunnuksen voimassaolo päättyy. Jos vastaanottavalla yrityksellä ei ole ennestään LEI-tunnusta, sen tulee hakea uusi tunnus.

Hakemuksen allekirjoitus ja toimitusosoite

Hakemuksen allekirjoittaa yrityksen vastuuhenkilö (hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, yhtiömies), yhtiön nimenkirjoittaja (kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoittamisoikeus tai prokura), sijoitusrahaston hoitaja tai yrityksen siihen valtuuttama valtakirjalla.

Nopein tapa toimittaa hakemus PRH:lle on hakemuksen skannaus pdf-muotoiseksi ja lähetys sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo@prh.fi. Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus, LEI-rekisteri, PL 1140, 00101 Helsinki.

PRH laskuttaa LEI-tunnuksen maksut hakijalta

Hakemusmaksua ei makseta etukäteen, vaan PRH lähettää maksusta laskun hakemuksen käsittelyn jälkeen.

  • Hakemusmaksu110 € (+alv 24 % 26,40 €). Hakemusmaksu kattaa hakemuksen tarkastamisen ja ensimmäisen vuoden rekisteröinnin. Hakemusmaksun lisäksi veloitetaan laskutuslisä 6,50 € (+ alv 24 % 1,56€).
  • Vuosimaksu 70 € (+alv 24 % 16,80 €). Ensimmäinen lasku lähetetään noin 10 kuukauden kuluttua tunnuksen rekisteröinnin jälkeen.
  • Siirrosta ei peritä erillistä maksua, mutta siirron yhteydessä peritään vuosimaksu myös ensimmäiseltä vuodelta. Samoin menetellään, kun tunnus aktivoidaan uudelleen.

LEI-tunnus näkyy YTJ-yrityshaussa

PRH päivittää LEI-tunnuksen haltijan tietoja automaattisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tiedoilla. Jos yhteisön tiedoissa tapahtuu muutos, niistä tulee ilmoittaa asianmukaisella Y-lomakkeella.

PRH ei lähetä LEI-tunnuksen antamisesta erillistä päätöstä. Voit seurata hakemuksen tilaa YTJ-yrityshaussa. LEI-tunnus näkyy yrityshaussa sen jälkeen, kun hakemus on käsitelty ja tunnus on annettu.

LEI-tunnus rekisteröidään vuodeksi kerrallaan. Hyvissä ajoin ennen rekisteröintiajan kulumista umpeen PRH lähettää seuraavaa vuotta koskevan laskun. Rekisteröinti uudistetaan maksun saavuttua.

Rekisteröinnin haltijan tulee huolehtia, että yrityksen tiedot YTJ:ssä ovat ajan tasalla ja tarvittaessa tehtävä niitä koskeva muutosilmoitus.

Jos tunnusta ei enää tarvita, tunnuksen haltija voi pyytää sen passivointia LEI-tunnus -hakemuksella. Tunnus voidaan tarvittaessa aktivoida uudella hakemuksella.

PRH päivittää LEI-tunnuksen haltijan tietoja automaattisesti YTJ:n tiedoilla. Jos yhteisön tiedoissa tapahtuu muutos, niin niistä täytyy ilmoittaa Y-lomakkeella.Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.08.2017