Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkin rekisteröinnin muut esteet

Tavaramerkki sisältää Suomessa käytössä olevan sukunimen tai nimen

Sukunimi ei kuitenkaan ole este, jos se samalla on myös etunimi tai jonkin esineen tai asian yleisnimi (esim. karhu, virta) tai jos sukunimi sisältyy hakijan omaan nimeen.

Sukunimiesteestä pääsee eroon myös hankkimalla kaikkien sukunimenhaltijoiden suostumuksen.

Suomessa käytössä olevia sukunimiä pääset tutkimaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) verkkosivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Tavaramerkki on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen

Esimerkiksi huumausaineita ihannoiva merkki ei ole rekisteröitävissä.

Tavaramerkki on harhaanjohtava tavaran tai palvelun ominaisuuksien tai maantieteellisen alkuperän suhteen

Jos tavara- tai palveluluettelossa on maininta tavaroiden tai palveluiden maantieteellisestä alkuperästä, mutta se ei vastaa merkissä olevaa maantieteellistä viittausta, on merkki harhaanjohtava. Esimerkiksi jos merkkiin sisältyy sana PARIS ja tavaraluettelo sisältää täsmennyksen, että tavarat ovat alkuperältään suomalaisia, on merkki harhaanjohtava tavaroiden maantieteellisen alkuperän suhteen.

Tavaramerkki sisältää virallisia tunnuksia tai merkkejä (esimerkiksi valtion lipun tai kunnallisvaakunan) tai jotakin niihin sekoitettavaa

Tällaisen merkin rekisteröiminen edellyttää lupaa asianomaiselta viranomaiselta. Esimerkiksi Suomen lipun ja vaakunan osalta lupa pitää saada sisäasiainministeriöstä tai kunnallisvaakunan osalta kyseiseltä kunnalta.

WIPO pitää listaa Pariisin yleissopimuksen 6ter artiklan nojalla suojattavista kansainvälisistä tunnuskuvista, virallisista tarkastus- ja takuumerkeistä, vaakunoista, lipuista ja muista tunnuskuvista ja nimityksistä. Siirry WIPO:n 6ter-tietokantaan.Avautuu uuteen välilehteen

Tavaramerkki loukkaa toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuista nimeä, tai se loukkaa toisen tekijänoikeutta tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin

Tekijänoikeudenhaltijan antama kirjallinen suostumus poistaa rekisteröintiesteen.

Tavaramerkki on sekoitettavissa toisen aiemmin käyttöön ottamaan merkkiin, jonka käytöstä hakija tiesi tehdessään hakemuksen, eikä hakija ole itse käyttänyt merkkiään ennen tätä toista

Tällä tarkoitetaan tapauksia, joissa tavaramerkin hakija on ollut tietoinen tietyn merkin käytöstä samoille ja samankaltaisille tavaroille ja palveluille. Hänen rekisteröintinsä voidaan kumota väitteen perusteella tai mitätöidä, jos esim. väitekäsittelyssä käy ilmi, että hän oli tehnyt hakemuksen vilpillisessä mielessä.

Tavaramerkki on sekoitettavissa rekisteröityyn kasvilajikkeen lajikenimeen

Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos merkki on sama tai selvästi jäljittelee Suomessa tai EU:ssa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeä ja tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat tai palvelut ovat samaa tai läheistä sukua kasvilajikkeen kanssa.

Suomessa EVIRA ylläpitää kasvilajikejulkaisuja. Siirry EVIRAn sivuille, josta löydät kasvilajikejulkaisut. Avautuu uuteen välilehteen

Tavaramerkki on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan unionissa suojattuun alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään

Tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos se on sama tai selvästi jäljittelee Suomessa tai Euroopan unionissa suojattua alkuperänimitystä, maantieteellistä merkintää, viinien perinteistä merkintää tai aidon perinteisen tuotteen nimeä.

Siirry lukemaan lisää elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmästä.Avautuu uuteen välilehteen Sivuilta löydät myös linkit EU:n ylläpitämiin tietokantoihin kaikista nimisuojatuotteista.

Lisää tietoa nimisuojasta löydät myös maa- ja metsätalousministeriön sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 24.03.2023