Neuvonta

Neuvoja voi kysyä puhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti käymällä paikanpäällä virastossa. Neuvontalakimiehen ja muiden asiakaspalvelijoidemme kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Puhelin:
Asiakasneuvonta 029 509 5855
Tavaramerkkejä koskevat luokitusasiat 029 509 5251
Sähköposti: neuvonta.tavaramerkki@prh.fi

Hakemuslomakkeet ja ohjeet ovat saatavilla näiltä sivuilta. Lomakkeita ja ohjeita voi myös tilata numerosta 029 509 5855.

Neuvonnan rajat

Tavaramerkin neuvonnassa kiinnitämme huomiota asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

Niinpä hakemusmenettelyyn liittyvissä asioissa annamme yleisneuvontaa mm. rekisteröinnin esteistä, erottamiskyvystä tai sekoitettavuudesta. Lisäksi annamme vastauksia erityisesti hakemuksen vireille laittamiseen, maksuihin, käsittelyprosessiin ja -vaiheisiin, asian etenemiseen virastossa, käsittelyaikaan ja rekisteröinnin oikeudellisiin vaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tavaramerkin neuvojien velvollisuuksiin ei kuulu lomakkeiden täyttäminen tai asiakirjojen laatiminen asiakkaiden puolesta. Neuvonnan yhteydessä ei myöskään voida ennakoida yksittäisen hakemuksen tosiasiallista menestymistä, sillä hakemuksen käsittely tapahtuu aina käsittelyprosessissa hakemuksen tultua vireille. Niinpä esim. tavaramerkin erottamiskykyisyys tai mahdollinen sekoitettavuus toiseen merkkiin ratkaistaan aina vasta hakemusta käsiteltäessä.

Mahdollisiin loukkauksiin, tavaramerkkiriitoihin tai esimerkiksi tuotteiden maahantuontiin, mainontaan tai muuhun juridiikkaan liittyviin kysymyksiin eivät tavaramerkin neuvojat voi virka-asemassaan antaa neuvoja. Edellä mainituissa tilanteissa voi avun saamiseksi kääntyä esimerkiksi tavaramerkkiasioihin erikoistuneiden asiamiesten puoleen. Tavaramerkkiriita-asiat käsitellään Markkinaoikeudessa.

EU:n tavaramerkkeihin liittyvissä asioissa annamme yleisneuvontaa mm. hakemuksen vireille saattamisesta ja prosessista pääpiirteissään. Yksittäistä hakemusta tai tapausta koskevissa asioissa ja yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä asiakkaan tulisi kääntyä suoraan EUIPOn puoleen .

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.10.2017