Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Asiamies

Asiamiehellä tarkoitetaan hakijan nimittämää tahoa, joka toimii hakijan puolesta tavaramerkkiä koskevassa asiassa.

Asiamiehen käyttö on vapaaehtoista, kun tavaramerkin hakijan kotipaikka on Euroopan talousalueella (ETA).

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa ETA-alueella, täytyy hänellä olla asiamies, jolla on kotipaikka ETA-alueella. Tällä asiamiehellä on oltava oikeus edustaa hakijaa kaikessa, mikä koskee tavaramerkkiä.

Kun tavaramerkin hakija käyttää asiamiestä, hakemuksessa pitää ilmoittaa asiamiehen nimi, kotipaikka sekä yhteystiedot eli osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jos asiamies on oikeushenkilö, pitää ilmoittaa Y-tunnus. Jos asiamies on yksityishenkilö, täytyy hänestä ilmoittaa henkilötunnus. Ulkomaisen yrityksen osalta tulee ilmoittaa yrityksen rekisteritunnus. Jos asiamiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika.

Tarvitaanko valtakirja?

Valtakirjaa ei tarvitse toimittaa, vaikka asiamiestä käyttäisikin. PRH voi kuitenkin poikkeustapauksissa pyytää toimittamaan valtakirjan, jos on erityisestä syystä aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. Jos valtakirjaa pyydetään, määräaika sen toimittamiselle on 2 kuukautta.

Kuka voi toimia asiamiehenä?

Asiamiehenä voi toimia kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on kotipaikka ETA-alueella. Tavaramerkin hakija voi käyttää asiamiehenä tavaramerkkeihin erikoistuneita asiamiehiä.

Asiamiesrekisteri

Teollisoikeusasiamieslautakunta pitää yllä rekisteriä auktorisoiduista tavaramerkkiasiamiehistä. Tähän rekisteriin merkitään sellaiset asiamiehet, jotka ovat suorittaneet ammatillista osaamista mittaavan asiamiestutkinnon. Auktorisoitujen asiamiesten toiminnan valvonta on myös säädelty. Lue lisää asiamiesrekisteristä.

Yhteyshenkilö

Jos hakija haluaa ohjata yhteydenotot tietylle henkilölle organisaation sisällä, yhteyshenkilön nimi ilmoitetaan sähköisen hakemuksen kohdassa "Viite". Yhteyshenkilöä ei siis tarvitse ilmoittaa asiamieheksi.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 11.12.2020