Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tavaramerkin esittäminen hakemuksessa

Tavaramerkki on ilmoitettava hakemuksessa selkeästi, täsmällisesti ja ymmärrettävästi.

Selkeällä ja täsmällisellä esityksellä tarkoitetaan, että tavaramerkiksi haettavan merkin on käytävä selkeästi ilmi hakemuksessa esitetyistä tiedoista. Tämän takia hakemuksessa ei saa olla ristiriitaisia merkkiä koskevia tietoja tai useampia merkkejä.

Jokaista merkkiä varten on tehtävä oma erillinen hakemuksensa. Yhteen hakemukseen voi laittaa vain yhden version merkistä.

Tavaramerkki voidaan esittää hakijan haluamalla tavalla, kunhan se voidaan esittää selkeästi ja täsmällisesti ja se voidaan esittää luotettavalla tavalla tavaramerkkirekisterissä.

Ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä on hyvä tutustua tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiin. Selvitä siis ensin, millaisia merkkejä voidaan rekisteröidä ennen kuin päätät sen esitystavasta.

Lue lisää tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksistä.

Suosittelemme, että tiedostot toimitetaan seuraavissa muodoissa:

  • Asiakirjat: PDF (mielellään PDF/A)
  • Kuvat: JPEG
  • Videotiedostot: MP4
  • Äänitiedostot: MP3
Mikäli käytät jotain muuta tiedostomuotoa, olet vastuussa siitä, että alkuperäiset tiedostot voidaan muuntaa tiedostomuotoon, jonka PRH pystyy avaamaan.

Yksittäisen liitetiedoston maksimikoko on 15 Mt.

Eri tavaramerkkityypit ja niiden esittäminen hakemuksessa:

Sanamerkki


Sanamerkki on tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan yhdestä tai useammasta sanasta tai kirjainyhdistelmästä. Sanamerkki voi sisältää myös esim. numeroita tai muodostua yksittäisistä kirjaimista tai numeroista.

Sanamerkissä ei ole kuvioita tai erityistä kirjasintyyppiä (fonttia).

Sanamerkki antaa laajan suojan, koska se suojaa kaikki sanamerkin mahdolliset esitystavat. Tällaisen merkin hyväksyminen edellyttää erityisesti sitä, että sana on erottamiskykyinen. Lue lisää erottamiskyvystä.

Kuviomerkki


Kuviomerkki muodostuu pelkästään piirroksista, grafiikasta tai kuvasta. Kuviomerkki ei siis sisällä sanoja tai kirjaimia.

Huomaa, että hakemukseen tulee liittää vain yksi versio kuviosta, eikä siis erilaisia vaihtoehtoja samasta merkistä. PRH ei voi tehdä valintaa siitä, mitä toimitetuista vaihtoehdoista hakemus koskee ja mikä merkki tutkitaan.

Kuviomerkki, jossa sanallinen osa


Kuviomerkki, jossa on sanallinen osa, sisältää sekä kuviota että sanan, sanoja tai kirjaimia. Tällainen merkki on esimerkiksi sana, joka on esitetty erityisessä painoasussa tai erityisellä kirjaisintyypillä.

Kolmiulotteinen merkki


Kolmiulotteinen merkki muodostuu itse tuotteen tai sen pakkauksen ulkoasusta. Se käsittää siis kolmiulotteisen muodon.

Äänimerkki


Äänimerkki koostuu yksinomaan äänestä tai äänien yhdistelmästä. Hakemukseen pitää liittää äänitiedosto (MP3).

Liikkuva tavaramerkki


Tavaramerkki koostuu liikkeestä, merkin elementtien sijainnin muutoksesta tai liikkuvasta kuvasta. Merkki voidaan kuvata joko MP4-tiedostona tai kuvasarjana.

Sijaintimerkki


Tavaramerkki koostuu erityisestä tavasta, jolla merkki on sijoitettu tai kiinnitetty tuotteeseen.

Toistuva kuvio


Tavaramerkki koostuu yksinomaan säännöllisesti toistuvista elementeistä tai kuviosta.

Multimediamerkki


Multimediamerkki koostuu kuvan ja äänen yhdistelmästä.

Värimerkki

Haettu merkki koostuu pelkästään yhdestä väristä tai värien yhdistelmästä ilman ääriviivoja.

Värimerkistä tulee toimittaa tieto tarkoista sävyistä käyttämällä yleisesti tunnettuja värikoodeja (esim. Pantone). Hakemuksessa tulee myös ilmoittaa merkin värit (punainen, sininen jne.) sanallisesti ja väriyhdistelmän kuvaus, josta yhdistelmän sommittelu käy ilmi ennalta määrätyllä tavalla.

Muut tavaramerkkityypit

Edellä esitettyjen tavaramerkkityyppien lisäksi tavaramerkiksi voi hakea lähes mitä tahansa, jos sen voi esittää selkeästi, täsmällisesti ja ymmärrettävästi. Merkki pitää pystyä myös esittämään tavaramerkkirekisterissä. Hologrammimerkki on yksi esimerkki harvinaisesta merkkityypistä.

Ennen 1.5.2019 tavaramerkeiltä edellytettiin graafista esitettävyyttä, mutta tästä vaatimuksesta on luovuttu. Tavaramerkki tulee ainoastaan esittää selkeästi, täsmällisesti ja ymmärrettävästi.

Merkin värit ja mustavalkoiset merkit

Merkki saa suojaa juuri sellaisena ja sen värisenä, kuin se on hakemuksessa esitetty. Väriselitys tarvitaan ainoastaan värimerkeistä.

1.5.2019 alkaen mustavalkoisena esitetyn merkin ei katsota enää kattavan kaikkia värimuunnelmia, vaan se kattaa merkin vain esitetyssä mustavalkoisessa muodossaan.

Ennen 1.5.2019 haettujen mustavalkoisten merkkien katsotaan edelleen kattavan merkin kaikissa eri värimuunnoksissa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 29.11.2022