Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ajatuksia asiamiestutkinnosta teollisoikeusasiamiehen näkökulmasta

Auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä annetun lain mukainen auktorisointijärjestelmä teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitaville asiamiehille on ollut voimassa nyt kymmenen vuoden ajan. Olen ensimmäinen - ja toistaiseksi ainut -asiamiestutkinnon kaikki osa-alueet suorittanut auktorisoitu teollisoikeusasiamies, vaikkakin kokonaisuutena kolmas kyseisen ammattinimikkeen käyttöön oikeutettu. Tämän vuoksi sain kunnian kertoa omakohtaisia kokemuksia tutkinnosta ja sen merkityksestä.

Tutkinnon rakenne ja asiamiehelle asetetut vaatimukset

Asiamiestutkinto koostuu yhteisestä osasta ja kolmesta teollisoikeuskohtaisesta osasta. Itse aloitin patenttioikeutta koskevalla osalla ja yhteisellä osalla vuonna 2020, jatkoin tavaramerkkioikeutta koskevalla osalla vuonna 2021, ja viimeiseksi suoritin mallioikeutta koskevan osan vuonna 2023. Asiamiestutkinnon osat kattavat teollisoikeudet siten, että kunkin osa-alueen suoritus oikeuttaa vastaavan laissa suojatun ammattinimikkeen, eli patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies, käyttöön. Teollisoikeusasiamiehen nimike kattaa ne kaikki.

Auktorisoidun asiamiehen on tämän lisäksi täytettävä muut kelpoisuus-, työhistoria- ja koulutusvaatimukset osa-aluekohtaisesti. Minä olen koulutukseltani diplomi-insinööri ja oikeustieteen maisteri. En ollut suunnitellut koko moniosaisen tutkintokokonaisuuden suorittamista IP-alalle siirtyessäni vajaa kuusi vuotta sitten työskenneltyäni sitä ennen pitempään energia-alalla ja tuomioistuimissa, mutta aina yhden kokonaisuuden suorituksen jälkeen tuntui omista lähtökohdistani luontevalta jatkaa seuraavaan.

Kokemuksiani tutkinnon suorittamisesta

Asiamiestutkintoihin valmistautuminen edellytti mielestäni yksityiskohtaista paneutumista teoriaan sekä käytännön tason valmistautumista tutkintotilaisuuteen, jossa oli ratkottava kohtuullisen suuri määrä tehtäviä rajatussa ajassa.

Itse yritin valmistautua mahdollisimman perusteellisesti kuhunkin osioon pitemmällä aikajänteellä. Koin patenttiosan näistä vaativimmaksi, mutta kussakin osassa oli omat erityistä paneutumista edellyttävät kohtansa, kuten esimerkiksi patenteissa itsenäisen patenttivaatimuksen muodostaminen ja muuttaminen välipäätösvastineessa, tavaramerkeissä erottamiskyky ja sekaannusvaaratilanteet, ja malleissa yksilöllisyys ja moniosaisen tuotteen osan suojaus. Kaikissa osa-alueissa oli tunnettava riittävissä määrin kansallinen, EU- ja kansainvälinen taso ja lainsäädännön viimeisimmät muutokset.

Asiamiestutkinnon tarjoamat hyödyt

Auktorisointimenettelyn tarkoituksena on osaltaan varmistaa asiakkaille teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien henkilöiden ammatillisen osaamisen taso. Itselleni suurin into tutkintosuorituksiin tuli uuden oppimisesta ja siitä, että opiskelusta oli alusta alkaen selvää lisähyötyä työssä ja se tehosti asioiden nopeaa haltuunottoa.

Työnantajani mahdollisti kouluttautumisen ja tarjosi mahdollisuuden edetä monipuolisiin työtehtäviin, joita ilman en olisi teollisoikeusasiamies. Minulle teollisoikeusasiamiehen ammattinimike merkitsee laaja-alaista mutta syvää perehtyneisyyttä teollisoikeuksiin. Yhdistettynä vastaavaan työkokemukseen se antaa hyvän pohjan asiakkaiden avustamiseen kokonaisvaltaisesti tällä haastavalla, monipuolisella ja erityistä asiantuntemusta vaativalla alalla. En voi muuta kuin suositella sitä asiasta kiinnostuneille.


Kuva: Kols­ter Oy AbSini Petsalo

Associate Partner | Kolster Oy Ab
Teollisoikeusasiamies
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Eurooppatavaramerkki -ja mallioikeusasiamies

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 28.06.2024