Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajarekisterin asiakirjajulkisuuskuvaus

PRH:n tilintarkastusvalvonta pitää tilintarkastuslain mukaista tilintarkastajarekisteriä, johon merkitään hyväksyttyjä tilintarkastajia koskevia tietoja.

Käyttötarkoituksena on tilintarkastukseen oikeutettujen yksilöinti, tilintarkastajien toiminnan valvontaa ja hyväksymisten palauttaminen. Lisäksi käyttötarkoituksina on tilintarkastajatietojen tarjoaminen yhteiskunnalle ja PRH:n hallinnollisten tehtävien hoitaminen.

Mitä tietoja tilintarkastajarekisterissä on?

Rekisteriin merkitään tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen ilmoittamia tietoja, tilintarkastusvalvonnan päivittämiä tietoja, muiden viranomaisten antamia tietoja sekä tietoja, jotka perustuvat tilintarkastuslautakunnan käsittelyyn.

Tilintarkastusta koskevassa lainsäädännössä luetellaan ne tiedot, jotka merkitään tilintarkastajarekisteriin.

Rekisterin tietoryhmät:

  • Tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön tiedot: nimi, henkilötunnus tai Y-tunnus ja yhteystiedot. Lue lisää henkilötiedoista tilintarkastajarekisterin tietosuojaselosteesta.
  • Rekisteröintipäivä ja tunnusnumero
  • Hyväksyminen, hyväksymisajankohta ja hyväksymisen päättymisajankohta
  • Hyväksymisen oma-aloitteisen lakkauttamisen ja hyväksymisen palauttamisen ajankohta
  • Annettu huomautus, varoitus, hyväksymisen peruuttaminen ja peruuttamisen ajankohta sekä määräaikainen toimintakielto, seuraamusmaksu, uhkasakko ja tilintarkastuskertomuksen puutteellisuus
  • Tilintarkastusyhteisön omistajien sekä hallituksen ja toimitusjohtajan tiedot: nimi, henkilötunnus, syntymäaika, Y-tunnus ja postiosoite. Lue lisää henkilötiedoista tilintarkastajarekisterin tietosuojaselosteesta.
  • Tieto tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön rekisteröitymisestä toisen valtion tilintarkastajarekisteriin.

Tutustu tarkemmin tilintarkastajarekisterin tietosisältöön.

Lisäksi tilintarkastajista ja yhteisöistä tallennetaan asioinnin ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole tilintarkastajarekisteriin merkittäviä tietoja, kuten laskutusosoite.

Miten saat tietoja tilintarkastajarekisteristä?

Jokaisella on oikeus saada kulujen korvaamista vastaan otteita ja jäljennöksiä tilintarkastajarekisteristä.

PRH luovuttaa tilintarkastajien henkilötunnuksen loppuosan vain, jos tieto on tarpeen etujen tai oikeuksien suojaamiseksi tai sen saamiselle on muu hyväksyttävä peruste.

Voit tilata otteen tilintarkastajarekisteristä sähköisellä lomakkeella.

Voit tilata todistuksen tilintarkastajarekisteristä sähköisellä lomakkeella. Todistukseen kerätään tilaajan tarpeiden mukaiset tiedot tilintarkastajarekisteristä.

Tilintarkastajahaulla voit hakea Suomessa toimivia tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä. Hakutuloksena saat tilintarkastajasta tai yhteisöstä nimen, tilintarkastajaluokan ja postiosoitteen. Tilintarkastajasta saat myös tiedon siitä, missä tilintarkastusyhteisössä tämä mahdollisesti työskentelee.

Voit hakea tilintarkastajarekisterin tietoja tilintarkastushaulla seuraavilla hakukriteereillä:

  • henkilön tai yhteisön nimi
  • paikkakunta
  • tilintarkastajaluokka.

Siirry tilintarkastajahakuun.Avautuu uuteen välilehteen

Lue lisää tilintarkastajarekisterin tietopalveluista.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 16.12.2020