Tilintarkastajarekisteri

Vuoden 2016 alusta lähtien PRH ylläpitää tilintarkastajarekisteriä. Tilintarkastajarekisteri on julkinen rekisteri, johon merkitään uudessa tilintarkastuslaissa (1141/2015) ja valtioneuvoston asetuksessa (1377/2015) säädettävät tiedot.

Kaikkien HTM-, KHT- ja JHTT-tilintarkastajien tuli rekisteröityä PRH:n tilintarkastajarekisteriin 1.1.–31.3.2016. Tänä aikana PRH:lle saapui 1600 rekisteröitymisilmoitusta. Jokaiselle rekisteröityneelle lähetettiin päätös rekisteriin merkitsemisestä. Tilintarkastajien, jotka eivät rekisteröityneet, hyväksyminen on lakannut 1.4.2016 alkaen eikä heillä ole oikeutta toimia tilintarkastajana.

Lähetimme kaikille tilintarkastajille, joiden hyväksyminen on lakannut, ilmoituksen hyväksymisen lakkaamisesta. Tilintarkastaja, jonka hyväksyminen on lakannut tilintarkastuslain 1141/2015 12 luvun 2 §:n nojalla, voi hakea hyväksymisen palauttamista.

Tilintarkastajarekisteriin tehdyistä merkinnöistä on mahdollisuus saada tietoja, otteita ja todistuksia sähköisesti. PRH huolehtii siitä, että tilintarkastajarekisteri vastaa uuden tilintarkastuslain edellytyksiä viimeistään 31.5.2016.

Tietoa tilintarkastajista

Tilintarkastajahaulla voit hakea Suomessa toimivia tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajahaun tiedot poimitaan tilintarkastajarekisteristä.

Siirry tilintarkastajahakuun

Otteet ja todistukset

Ote tilintarkastajarekisteristä tilataan sähköisellä lomakkeella ja se toimitetaan tilaajalle sähköpostitse.

Todistukseen kerätään tilaajan tarpeiden mukaiset tiedot tilintarkastajarekisteristä.

Yhteen otteeseen/todistukseen merkitään vain yhtä tilintarkastajaa tai yhtä tilintarkastusyhteisöä koskevat tiedot.

Tilaa ote tilintarkastajarekisteristä

Tilaa todistus tilintarkastajarekisteristä