Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilintarkastajien rekisteri

PRH ylläpitää tilintarkastajien rekisteriä. Tilintarkastajien rekisteri on julkinen rekisteri, johon merkitään tilintarkastuslaissa (1141/2015) ja valtioneuvoston asetuksessa (1377/2015) säädettävät tiedot.
Tilintarkastajien rekisteriin tehdyistä merkinnöistä on mahdollisuus saada tietoja, otteita ja todistuksia sähköisesti.

Tietoa HT-, KHT-, JHT- ja JHTT-tilintarkastajista

Tilintarkastajahaulla voit hakea Suomessa toimivia HT-, KHT-, JHT- tai JHTT-tilintarkastajia ja tilintarkastusyhteisöjä. Voit esimerkiksi hakea auktorisoituja tilintarkastajia omalta alueeltasi tai tarkistaa tietyn tilintarkastajan tai yhteisön yhteystiedot. Kestävyysraportointitarkastajat ja kestävyystarkastusyhteisöt eivät toistaiseksi sisälly tilintarkastajahakuun. Heitä koskevista tiedoista voit lukea alempana.

Tilintarkastajahaun tiedot poimitaan tilintarkastajien rekisteristä. Haussa näkyvät vain tilintarkastajat ja yhteisöt, joiden auktorisointi on voimassa.

Voit hakea tietoa vapaalla tekstihaulla. Hakutuloksena saat tilintarkastajasta tai yhteisöstä nimen, tilintarkastajaluokan ja postiosoitteen. Tilintarkastajasta saat myös tiedon siitä, missä tilintarkastusyhteisössä tämä mahdollisesti työskentelee.

Palvelu on maksuton ja saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tiedot päivittyvät joka päivä. Jos et löydä etsimääsi tilintarkastajaa, ota yhteyttä tilintarkastusvalvontaan (tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi).

Siirry tilintarkastajahakuunAvautuu uuteen välilehteen.

Rekisteröidyt kestävyysraportointitarkastajat

Voit tarkistaa, onko tilintarkastaja rekisteröitynyt kestävyysraportointitarkastajaksi tai tilintarkastusyhteisö kestävyystarkastusyhteisöksi.

Tiedot kestävyysraportointitarkastajista poimitaan tilintarkastajien rekisteristä. Listassa näkyvät vain kestävyysraportointitarkastajat ja kestävyystarkastusyhteisöt, joiden rekisteröinti on voimassa.
Listaus on maksuton. Tiedot päivittyvät ajantasaisesti. Jos et löydä etsimääsi kestävyysraportointitarkastajaa, ota yhteyttä PRH:n tilintarkastusvalvontaan (tilintarkastusvalvonta(at)prh.fi).

Rekisteröidyt kestävyysraportointitarkastajat

Rekisteröidyt kestävyystarkastusyhteisöt

Otteet ja todistukset

Ote tilintarkastajarekisteristä tilataan sähköisellä lomakkeella ja se toimitetaan tilaajalle sähköpostitse.

Todistukseen kerätään tilaajan tarpeiden mukaiset tiedot tilintarkastajarekisteristä.

Yhteen otteeseen/todistukseen merkitään vain yhtä tilintarkastajaa tai yhtä tilintarkastusyhteisöä koskevat tiedot.

Tilaa ote tilintarkastajarekisteristä

Tilaa todistus tilintarkastajarekisteristä

Tutustu tilintarkastajarekisterin tietosuojaselosteeseen.Avautuu uuteen välilehteen

Kolmansien maiden tilintarkastajien rekisteröinti

EU-direktiivi lakisääteisestä tilintarkastuksesta (2006/43/EY) ja tilintarkastuslaki (1141/2015) velvoittavat valvojan rekisteröimään muussa kuin ETA-valtiossa hyväksytyn ja rekisteröidyn tilintarkastajan tiettyjen edellytysten täyttyessä. Rekisteröinti tulee tehdä, jos kyseinen kolmannen maan tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen sellaisen yrityksen tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä, joka on rekisteröity muussa kuin ETA-valtiossa ja kyseisen yrityksen arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi Suomessa säännellyillä markkinoilla tietyin poikkeuksin.

Kolmansien maiden rekisteröidyt

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 21.05.2024