Ohjeet tilintarkastajille

Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen on annettava PRH:lle tietoja, joita tarvitaan tilintarkastusvalvonnan eri tehtävissä. PRH tarvitsee tietoja erityisesti hyväksymisen edellytysten ja ammattitaidon valvontaa, laadunvarmistusta sekä muuta valvontaa varten, mutta tietoja kerätään myös tilintarkastajarekisterin ylläpitoa sekä tilintarkastajamaksujen perimistä varten. Tietojen kerääminen perustuu tilintarkastuslakiin sekä lakiin julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta.

HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajat toimittavat valvonnassa tarvittavat tiedot PRH:lle vuosittain valvontatietolomakkeella, JHTT-tilintarkastajat kolmen vuoden välein toimintaselvityslomakkeella. Tilintarkastusyhteisöt toimittavat valvontatietolomakkeen PRH:lle vaadittaessa. Yhteisöjen valvonnassa hyödynnetään myös kaupparekisteriin ilmoitettuja tietoja.

Tilintarkastajarekisterin tietojen muutoksista tulee sekä tilintarkastajien että yhteisöjen ilmoittaa viipymättä muutostietolomakkeella.

Tilintarkastaja voi halutessaan lakkauttaa hyväksymisensä voimassaolon toistaiseksi. Hyväksyminen palautetaan hakemuksesta, jos tilintarkastaja edelleen täyttää hyväksymisen edellytykset ja on ylläpitänyt ja kehittänyt ammattitaitoaan.

Vasemmalta valikosta löydät lisätietoja valvontatietojen toimittamisesta, tilintarkastajan ammattitaidon ylläpitämisestä sekä hyväksymisen lakkauttamisesta ja palauttamisesta.

Siirry sähköiseen valvontatietoilmoitukseen

Siirry tästä lomakkeisiin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.09.2017