Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH:n säätiövalvonnalta päätös Helsingin Taidehallin Säätiön valvonta-asiassa

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) säätiövalvonta on antanut 3. marraskuuta 2023 päätöksen Helsingin Taidehallin Säätiö sr:n valvonta-asiassa.

PRH:n tehtävänä on valvoa, että säätiöiden toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä. PRH:n tekemän selvityksen perusteella Helsingin Taidehallin Säätiön hallitus on laiminlyönyt säätiölain säännöksiä erityisesti säätiön hallinnon järjestämisen sekä kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan osalta. Säätiön entisen johtajan epäillään vuosien 2014-2021 aikana käyttäneen säätiön varoja yksityisiin menoihinsa jopa 247 451,74 euron määrästä. Summa perustuu säätiön tekemään selvitykseen. Säätiö on tehnyt poliisille tutkintapyynnön epäillyistä väärinkäytöksistä, ja tutkinta on kesken.

Säätiön hallituksen jäsenen täytyy korvata vahinko, jonka hän on tehtävässään tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut säätiölle. Myös säätiön tilintarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jos hän on suorittanut tehtävänsä huolimattomasti.

Päätöksessään PRH määräsi Helsingin Taidehallin Säätiön hallituksen päättämään niistä toimista, joihin se ryhtyy hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun toteuttamiseksi. Säätiö on ilmoittanut PRH:lle, ettei se aio vaatia korvauksia hallituksen jäseniltä tai tilintarkastajalta.

PRH:lla on toissijainen kanneoikeus ajaa vahingonkorvauskannetta omissa nimissään Helsingin Taidehallin Säätiön hyväksi, jos on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta. Kanne hallituksen jäsenen vuonna 2018 tekemästä laiminlyönnistä täytyy nostaa vuoden 2023 loppuun mennessä, jotta kanneoikeus ei vanhene. Vuosien 2014-2017 osalta PRH:n kanneoikeus on jo vanhentunut. Tilintarkastajaa vastaan kanne on nostettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun kanteen perusteena oleva tilintarkastuskertomus, lausunto tai todistus esitettiin.

Kanne perustuisi säätiön hallinnon järjestämisen ja sisäisen valvonnan laiminlyöntiin. PRH ei epäile säätiön hallituksen jäsenten hyötyneen entisen johtajan tekemistä epäillyistä kavalluksista.

Lisätiedot:

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Valvontatiimin tiimiesimies Jaakko Mikkilä
puh. ma-pe 029 509 5305

Lakimies Kati Huovinen
puh. ma-pe 029 509 5499

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 20.11.2023