Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH:n vastuullisuusraportti 2023 – Sitoudumme vastuulliseen toimintaan

PRH on julkaissut vastuullisuusraportin vuodelta 2023. Raportissa kerrotaan kestävää kehitystä edistävästä työstämme ja seurataan valitsemiemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Sosiaalinen vastuu: Henkilöstön hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo keskiössä

Sosiaalinen vastuumme on ennen kaikkea vastuuta työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Haluamme vähentää eriarvoisuutta ja lisätä sukupuolten tasa-arvoa. Olemme siinä myös onnistuneet. Kokonaistyötyytyväisyys nousi vuonna 2023 mittaushistorian korkeimmalle tasolle (4,1). Henkilöstö on tutkimuksen mukaan myös tyytyväistä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.

Taloudellinen vastuu: Kestävää varojen käyttöä

Taloudellinen vastuumme on muun muassa kestävää varojen käyttöä, toiminnan lainmukaisuutta ja rekisteritietojemme ajantasaisuutta.

Taloudellinen tilanteemme pysyi vakaana. Rekisteritiedoista esimerkiksi tilinpäätöstietojen kattavuus kaupparekisterissä on parantunut jatkuvasti. Riskienhallinta otettiin vuonna 2023 osaksi kaikkea PRH:n toimintaa. Teimme myös useita toimenpiteitä, joilla edistimme pakotteiden täytäntöönpanoa hankintaprosessissa.

Sidosryhmävastuu: Sidosryhmätyötä asiakkaiden hyväksi

Sidosryhmätyön tavoitteena on, että sidosryhmätyö on strategista ja tavoitteellista. Viraston uusi strategia valmistui keväällä 2023. Strategiatyön taustalla oli tunnistettu tarve uudistaa ja kehittää toimintaa jatkuvasti muuttuvien ulkoisten tekijöiden sekä asiakastarpeiden ja sidosryhmien odotusten mukaisesti.

Teimme laajaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa yritysten tukemiseksi toiminnan kaikissa vaiheissa sekä digitalouden edellytysten luomiseksi Yrityksen digitalous -hankkeessa. Vaikutimme myös monissa verkostoissa.

Palveluvastuu: Kehitämme palveluja asiakkaiden tarpeiden mukaan

Osallistamme asiakkaita palvelujen kehittämisessä, jotta ne ovat toimivia, kaikille saavutettavia ja käytettävyydeltään sujuvia. Yksi vuoden 2023 merkittävimmistä palvelumuotoiluprojekteistamme liittyi prh.fi- ja ytj.fi-verkkosivustojen uudistamiseen.

PRH kehittää jatkuvasti sähköisiä palvelujaan. Sähköisen asioinnin aste PRH:ssa on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Vuonna 2023 keskimääräinen sähköisen asioinnin aste oli 93,5 prosenttia.

Vuoden 2023 aikana ei raportoitu tietomurtoja tai vakavia tietoturvarikkomuksia. PRH:ssa ei havaittu myöskään vakavia tietosuojapoikkeamia. Toteutimme koko henkilöstölle tietoturvallisia toimintatapoja käsittelevän verkkokoulutuksen.

Ympäristövastuu: Vastuullisuutta palveluiden tuottajana ja tilaajana

Tavoitteena on, että hiilijalanjälkemme on kestävällä tasolla niin palveluiden tuottajana, tilaajana kuin asiakkaana. Sörnäisten rantatie 13:ssa sijaitsevien toimitilojemme energiankulutusta onnistuttiin vähentämään. PRH suosii ekologisesti kestäviä hankintoja.

Väärinkäytösten torjunta

PRH:ssa ei havaittu taloudenhoitoon liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia vuonna 2023. Väärinkäytösten ilmoittamiseen avattiin sisäinen ilmoituskanava. Aloitimme myös työn korruptionvastaisen toiminta- ja raportointimallin käyttöönottamiseksi. Lisäksi tehostimme pakotteiden kansallista täytäntöönpanoa. Jatkoimme myös edunsaajarekisterin kehittämistä tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstön ehdotukset vastuullisuusteoiksi

PRH:n henkilöstöltä pyydettiin vuoden 2023 aikana ehdotuksia PRH:n vastuullisuustavoitteita edistäviksi teoiksi. Ehdotuksia tuli 78. Johto käsitteli ehdotukset ja valitsi osan niistä edistettäviksi toimenpiteiksi vuodesta 2024 alkaen.

Tutustu PRH:n vastuullisuusraporttiin.Avautuu uuteen välilehteen

Lisätietoja:

Anna Lauttamus-Kauppila
Johtaja
Puh. 029 509 5800
anna.lauttamus-kauppila(at)prh.fi

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 30.05.2024