Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yrityskiinnityksen kuolettamisen hakeminen

Yrityskiinnitys on uudistamatta voimassa kunnes se kuoletetaan. Kuoletusta voi hakea kiinnityksen haltija tai elinkeinonharjoittaja (velallinen).

Hakemuksessa on mainittava:

 • hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
 • elinkeinonharjoittajan (velallisen) nimi ja Y-tunnus
 • kuoletettavan kiinnityksen vahvistamispäivä ja asianumero
 • jos kiinnitys kuoletetaan vain osittain, tulee kuoletus yksilöidä mainitsemalla kiinnityksen vahvistamispäivä, asianumero ja kuoletettavien panttivelkakirjojen numerot sekä kuoletettavat euromäärät
 • päiväys ja allekirjoitus (hakemuksen allekirjoittaa hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö).

Lataa hakemuslomake käyttöösi lomakkeet-sivultamme.

Liitteet

 • alkuperäiset panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen
 • elinkeinonharjoittajan suostumus jos kuoletusta hakee kiinnityksen haltija (suostumus oikeaksi todistettuna jäljennöksenä)
 • valtakirja, jos valtuutettu on allekirjoittanut ilmoituksen (avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä).

Käsittelymaksu

 • Kuolettamishakemus on maksuton.

Vinkkejä

 • Hakemus voidaan lähettää postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, yrityskiinnitysrekisteri, 00091 PRH tai tuoda henkilökohtaisesti PRH:n asiakaspalveluun.
 • Jos alkuperäiset panttivelkakirjat ovat kadonneet, on nämä asiakirjat ensin kuoletettava käräjäoikeudessa. Sen jälkeen voidaan hakea yrityskiinnityksen kuolettamista PRH:sta. PRH:lle tehtävään hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu kopio käräjäoikeuden päätöksestä, jolla panttivelkakirjat on kuoletettu.
 • Yrityskiinnitys voidaan kuolettaa vaikka panttivelkakirjan liitteenä olevaa erillistä kiinnitystodistusta ei ole mukana. Elinkeinonharjoittajan on liitettävä hakemukseen kirjallinen selvitys, josta käy ilmi kiinnitystodistuksen puuttumisen syy.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 14.05.2019