Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yrityskiinnityksen kuolettamisen hakeminen

Yrityskiinnitys on uudistamatta voimassa kunnes se kuoletetaan. Kuoletusta voi hakea kiinnityksen haltija tai yritys, jonka omaisuuteen kiinnitys on vahvistettu.

Mitä maksaa?

Kuolettamishakemus on maksuton.

Miten teet hakemuksen?

Hae yrityskiinnityksen kuolettamista hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa hakemuksen.

Hakemuksessa on mainittava:

 • hakijan nimi, osoite ja puhelinnumero
 • mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
 • elinkeinonharjoittajan (velallisen) nimi ja Y-tunnus
 • kuoletettavan kiinnityksen vahvistamispäivä ja asianumero
 • jos kiinnitys kuoletetaan vain osittain, tulee kuoletus yksilöidä mainitsemalla kiinnityksen vahvistamispäivä, asianumero ja kuoletettavien panttivelkakirjojen numerot sekä kuoletettavat euromäärät
 • päiväys ja allekirjoitus (hakemuksen allekirjoittaa hakija tai hänen valtuuttamansa henkilö).

Lataa hakemuslomake käyttöösi lomakkeet-sivultamme.

Mitä liitteitä?

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat:

 • alkuperäiset panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen
 • Yrityskiinnitys voidaan kuolettaa, vaikka panttivelkakirjan liitteenä olevaa erillistä kiinnitystodistusta ei ole mukana. Hakijan on liitettävä hakemukseen kirjallinen selvitys, josta käy ilmi kiinnitystodistuksen puuttumisen syy.
 • Jos alkuperäiset panttivelkakirjat ovat kadonneet, ne täytyy ensin kuolettaa käräjäoikeudessa. Sen jälkeen voit hakea yrityskiinnityksen kuolettamista PRH:sta. Liitä hakemukseen oikeaksi todistettu kopio käräjäoikeuden päätöksestä, jolla panttivelkakirjat on kuoletettu.
 • elinkeinonharjoittajan suostumus jos kuoletusta hakee kiinnityksen haltija (suostumus oikeaksi todistettuna jäljennöksenä)
 • valtakirja, jos valtuutettu on allekirjoittanut ilmoituksen (avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä).

Miten toimitat hakemuksen PRH:lle?

Postita allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteella:

PRH
Yrityskiinnitysrekisteri
00091 PRH

Voit myös

 • tuoda hakemuksen liitteineen PRH:n palvelupisteeseen Helsinkiin. Katso palvelupisteen yhteystiedot.
 • lähettää hakemuksen, jäljennökset panttivelkakirjoista sekä mahdolliset muut liitteet sähköisesti osoitteella: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi .

Huomio! Mikäli lähetät hakemuksen sähköpostitse, PRH lähettää sinulle ohjeet sekä valmiiksi täytetyn saatelomakkeen alkuperäisten panttivelkakirjojen toimittamiseksi PRH:lle. Saat ohjeet ja saatelomakkeen sähköpostitse sen jälkeen, kun hakemuksesi on otettu käsittelyyn.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.05.2024