Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Elinkeinotoiminnan jatkaminen ja yrityskiinnityksen siirto

Yrityskiinnityksen voimassaolo ja kiinnityksen tuottama etuoikeus voidaan säilyttää yksityisen elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan omaisuuden luovutuksessa toiselle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jos

 • luovutuksensaajan (elinkeinotoiminnan jatkajan) omaisuuteen ei ole vahvistettu yrityskiinnitystä,
 • luovutuksensaajana oleva yritys on rekisteröity kaupparekisteriin ja

 • luovutuksensaaja ilmoittaa yrityskiinnitysrekisteriin jatkavansa luovuttajan elinkeinotoimintaa kolmen kuukauden kuluessa luovutuksesta.

Ilmoitus

Elinkeinotoiminnan jatkamisesta tehdään vapaamuotoinen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) osoitettu kirjallinen ilmoitus, jossa on mainittava

 • ilmoittajan eli luovutuksensaajana olevan yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero
 • mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
 • elinkeinotoiminnan luovuttaneen yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • tieto siitä, että ilmoittaja jatkaa elinkeinotoiminnan luovuttaneen yrityksen elinkeinotoimintaa
 • pyyntö, että yrityskiinnitykset siirretään ilmoittajalle
 • päiväys ja allekirjoitus (ilmoituksen allekirjoittaa ilmoittaja tai hänen valtuuttamansa henkilö).

Liitteet

 • oikeaksi todistettu luovutuskirja, josta käy ilmi elinkeinotoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan omaisuuden luovuttaminen
 • alkuperäiset kiinnitetyt panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen
 • kiinnityksenhaltijoiden suostumus yrityskiinnitysten siirtoon
 • valtakirja, jos valtuutettu on allekirjoittanut ilmoituksen (avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä).

Käsittelymaksu

200 €. Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Määräaika

Ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuksesta. Luovutus katsotaan tapahtuneeksi luovutuskirjan allekirjoituspäivänä ellei luovutuskirjassa ole erikseen muuta ajankohtaa kirjattu.

Miten toimitat ilmoituksen PRH:lle?

Postita allekirjoitettu ilmoitus liitteineen osoitteella:

PRH
Yrityskiinnitysrekisteri
00091 PRH

Voit myös

 • tuoda ilmoituksen liitteineen PRH:n palvelupisteeseen Helsinkiin. Katso palvelupisteen yhteystiedot.
 • lähettää ilmoituksen, jäljennökset panttivelkakirjoista sekä muut liitteet sähköisesti osoitteella: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi .

Huomio! Mikäli lähetät ilmoituksen sähköpostitse, PRH lähettää sinulle ohjeet sekä valmiiksi täytetyn saatelomakkeen alkuperäisten panttivelkakirjojen toimittamiseksi PRH:lle. Saat ohjeet ja saatelomakkeen sähköpostitse sen jälkeen, kun ilmoituksesi on otettu käsittelyyn.

Vinkkejä

 • Panttivelkakirjoihin ei tehdä merkintöjä kiinnitysten siirron vuoksi. Panttivelkakirjoihin liitetään kuitenkin uusi kiinnitystodistus, josta käy ilmi rekisteröity muutos.

 • Jos elinkeinotoimintaa jatketaan suoraan osakeyhtiönä, on haettava kiinnityksen vastattavaksi ottamistaAvautuu uuteen välilehteen tai kuoletettava kiinnitysAvautuu uuteen välilehteen ja haettava tarvittaessa uudet yrityskiinnitykset osakeyhtiölle.
 • Jos elinkeinotoiminta siirretään perustetulle avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, on tämän uuden yhtiön oltava rekisteröitynä kaupparekisteriin ennen kuin kiinnityksen siirron voi ilmoittaa. Elinkeinotoiminnan luovuttanut yksityinen elinkeinonharjoittaja voi tehdä lopettamisilmoituksen kaupparekisteriin vasta yrityskiinnitysten siirron jälkeen.

Huomaa, että uusi yhtiö ei voi rekisteröidä kaupparekisteriin samaa toiminimeä kuin elinkeinotoiminnan luovuttaneella yrityksellä on. Jos halutaan elinkeinotoimintaa jatkavalle yritykselle sama nimi, voidaan joko

 1. muuttaa elinkeinotoiminnan luovuttaneen yrityksen nimi ja ilmoittaa se kaupparekisteriin samaan aikaan uuden yrityksen perustamisilmoituksen kanssa tai
 2. ilmoittaa uuden yrityksen nimenmuutos samaan aikaan elinkeinotoiminnan luovuttaneen yrityksen lopettamisilmoituksen kanssa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.05.2024