Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yrityskiinnityksen siirto

Hakemus voidaan tehdä, jos elinkeinonharjoittaja on luovuttanut elinkeinotoiminnan ja kaiken siihen kuuluvan kiinnityskelpoisen omaisuuden ja luovutuksensaaja ottaa vastatakseen kiinnityksestä. Vastattavaksi ottamisen edellytyksenä on luovutettuun omaisuuteen ja luovutuksensaajan omaisuuteen vahvistettujen yrityskiinnitysten haltijoiden suostumus ja sopimus kiinnitysten keskinäisen etuoikeuden järjestämisestä. Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa omaisuuden luovutuksesta.

Hakijana on kiinnityksen vastattavaksi ottava elinkeinonharjoittaja, jonka tulee olla kaupparekisteriin merkitty.

Hakemuksessa on mainittava:

 • hakijan ja mahdollisen asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnumero
 • omaisuuden vastattavaksi ottavan elinkeinonharjoittajan ja omaisuuden luovuttaneen elinkeinonharjoittajan toiminimi ja yritys- ja yhteisötunnus
 • tiedot vastattavaksi otettavista yrityskiinnityksistä (vahvistuspäivä, asianumero ja tiedot panttivelkakirjoista).

Hakemus on hakijan tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen päivättävä ja allekirjoitettava.

Hakemukseen on liitettävä:

 • oikeaksi todistettu luovutuskirja
 • alkuperäiset panttivelkakirjat kiinnitystodistuksineen
 • kiinnityksenhaltijain suostumus ja sopimus kiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta
 • alkuperäisinä ne panttivelkakirjat, joiden asemaan sovitulla etuoikeudella on vaikutusta
 • valtakirja, jos asiamies on allekirjoittanut hakemuksen
 • osakeyhtiöissä hallituksen päätös kiinnitysten vastattavaksiottamisesta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 200 euroa. Käsittelymaksu laskutetaan, kun asia on käsitelty. Laskutuksesta veloitetaan laskutuslisä 6,50 euroa.

Hakemuksen toimittaminen

Postita allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteella:

PRH
Yrityskiinnitysrekisteri
00091 PRH

Voit myös

 • tuoda hakemuksen liitteineen PRH:n palvelupisteeseen Helsinkiin. Katso palvelupisteen yhteystiedot.
 • lähettää hakemus, jäljennökset panttivelkakirjoista sekä muut liitteet sähköisesti osoitteella: yrityskiinnitysrekisteri@prh.fi .

Huomio! Mikäli lähetät hakemuksen sähköpostitse, PRH lähettää sinulle ohjeet sekä valmiiksi täytetyn saatelomakkeen alkuperäisten panttivelkakirjojen toimittamiseksi PRH:lle. Saat ohjeet ja saatelomakkeen sähköpostitse sen jälkeen, kun hakemuksesi on otettu käsittelyyn.


Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 15.05.2024