Ansvarsfullhet vid Patent- och registerstyrelsen

Att handla på ett ansvarsfullt sätt har alltid varit grunden för vår verksamhet.

Ansvarsarbetet vid PRS inleddes 2021, då vi - såsom alla organisationer inom statsförvaltningen - identifierade vilka mål bland FN:s mål för hållbar utveckling som vi bäst kan främja genom vår verksamhet. Vår första ansvarsrapport beskriver 2021.

Vi har identifierat vilka mål bland FN:s mål för hållbar utveckling som är bäst tillämpliga på PRS verksamhet:

  • Jämställdhet mellan könen (mål 5)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
  • Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Ansvarsrapport 2021

Vår första ansvarsrapport beskriver 2021 och har getts ut både som nätversion och pdf-fil.

Se ansvarsrapporten som nätversion.

Öppna ansvarsrapporten som pdf-fil.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

PRS strategiska mål

De mål som vi har identifierat hör samman med våra strategiska mål, som åren 2018–2022 är:

  • Våra kunder lyckas
  • Våra data och informationstjänster är öppna och enkla att använda
  • Vår verksamhet är verkningsfull och effektiv
  • Vi är ett exempel på välfungerande samarbete.

PRS femåriga strategiperiod håller på att gå ut och vi har börjat uppdatera strategin. Ansvarsfullhet och hållbarhet är en väsentlig del av vår framtida strategi.

Under den kommande strategiperioden ställer vi upp allt mer målinriktade mål för vårt arbete med intressentgrupperna, så att vi kan göra ärendehanteringen med olika myndigheter ännu smidigare för våra kunder.

Läs mer om vår organisation och uppdrag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.11.2022