Gå direkt till innehållet
Meny

Ansvarsfullhet vid Patent- och registerstyrelsen

Att arbeta på ett ansvarsfullt sätt är grunden för Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhet.

Vårt ansvarsarbete inleddes 2021 när vi - liksom andra organisationer inom statsförvaltningen - identifierade vilka av FN:s mål för hållbar utveckling som vi kan främja i vår verksamhet. Samma år upprättade vi vår första ansvarsrapport.

De FN:s mål för hållbar utveckling som bäst kan tillämpas på vår verksamhet och genomslagskraft är:
  • Jämställdhet (mål 5)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
  • Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Ansvarsmål

Sex ansvarsmål har fastställts för PRS:

  1. Mångsidig personal
  2. En populär och ansvarsfull arbetsgivare
  3. Störst samhällelig genomslagskraft
  4. PRS koldioxidavtryck är på en hållbar nivå
  5. Arbetet med intressentgrupperna är målinriktat och effektivt
  6. PRS skapar ett utmärkt kundvärde.

År 2023 upprättar vi en tidtabell och kartlägger hur vi ska uppnå dessa mål.

Ansvarsmålen anknyter till våra strategiska mål. Läs mer om PRS strategi.

PRS ansvarsrapporter

Vi publicerar årligen en ansvarsrapport.

Läs mer:

Utskriftsversion Uppdaterad 21.06.2023