PRS ansvarsrapport 2021

Alla organisationer inom statsförvaltningen ska från och med innevarande år rapportera om sin ansvarsfullhet. För oss är detta en ny skyldighet som vi övar oss i att uppfylla för första gången. Vår första ansvarsrapport beskriver 2021.

Läs mer i ledningens översikt.

PRS mål för ansvarsfullhet

Vi har identifierat vilka mål bland FN:s mål för hållbar utveckling som är bäst tillämpliga på PRS verksamhet:

  • Jämställdhet mellan könen (mål 5)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8)
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9)
  • Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Delområden inom ansvarsfullhet

Likaså har vi definierat följande som väsentliga för PRS verksamhet:

Varje delområde är förknippat med flera konkreta mål och indikatorer för dem.

Målen för hållbar utveckling identifierades denna första gång som ett eget arbete. I fortsättningen kommer vi också att engagera våra intressentgrupper och kunder i arbetet.

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.11.2022