Gå direkt till innehållet
Meny

PRS ansvarsrapport 2021

Alla organisationer inom statsförvaltningen ska från och med innevarande år rapportera om sin ansvarsfullhet. För oss är detta en ny skyldighet som vi övar oss i att uppfylla för första gången. Vår första ansvarsrapport beskriver 2021.

Läs mer i ledningens översikt.

PRS mål för ansvarsfullhet

Vi har identifierat vilka mål bland FN:s mål för hållbar utveckling som är bäst tillämpliga på PRS verksamhet:

  • Jämställdhet mellan könen (mål 5) 
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) 
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9) 
  • Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Delområden inom ansvarsfullhet

Likaså har vi definierat följande som väsentliga för PRS verksamhet:

Varje delområde är förknippat med flera konkreta mål och indikatorer för dem.

Målen för hållbar utveckling identifierades denna första gång som ett eget arbete. I fortsättningen kommer vi också att engagera våra intressentgrupper och kunder i arbetet.

Utskriftsversion Uppdaterad 21.06.2023