Gå direkt till innehållet
Meny

Ledningens översikt

Att handla på ett ansvarsfullt sätt har alltid varit grunden för vår verksamhet som register- och IPR-myndighet. Alla organisationer inom statsförvaltningen ska från och med innevarande år rapportera om sin ansvarsfullhet. För oss är detta en ny skyldighet som vi övar oss i att uppfylla för första gången. Vår första ansvarsrapport beskriver 2021.

Arbetet vid PRS inleddes för drygt ett år sedan, då vi i enlighet med Statskontorets anvisningar identifierade vilka mål bland FN:s mål för hållbar utveckling som vi bäst kan främja genom vår verksamhet.

En arbetsgrupp har tillsatts för ansvarsarbetet. Arbetsgruppen leds av en medlem i PRS ledningsgrupp. Arbetsgruppen har preliminärt definierat delområdena i PRS ansvarsfullhet och identifierat vilka av FN:s mål för hållbar utveckling som är väsentliga för verksamheten vid PRS. Dessa har behandlats och godkänts av PRS ledningsgrupp.

De mål som vi har identifierat hör samman med våra strategiska mål, som åren 2018–2022 är:

  • Våra kunder lyckas
  • Våra data och informationstjänster är öppna och enkla att använda
  • Vår verksamhet är verkningsfull och effektiv
  • Vi är ett exempel på välfungerande samarbete.

PRS femåriga strategiperiod håller på att gå ut och vi har börjat uppdatera strategin. Ansvarsfullhet och hållbarhet är en väsentlig del av vår framtida strategi.

Även i vår framtida verksamhet kommer ansvarsfullheten att synas tydligare än tidigare, eftersom vi i år börjar organisera ansvarsarbetet vid ämbetsverket. Hur målen för samhällsansvaret fortskrider i fortsättningen rapporteras kvartalsvis till ledningsgruppen.

5.9.2022
Antti Riivari
generaldirektör
Patent- och registerstyrelsen

Utskriftsversion Uppdaterad 04.11.2022