Gå direkt till innehållet
Meny

Delområdet Serviceansvar

Delområdet serviceansvar är förknippat med FN:s mål för hållbar utveckling 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Vi ansvarar för att våra tjänster tillgodoser kundernas behov, är lätta att använda, tillgängliga, trygga och driftsäkra. Likaså ansvarar vi för att alla anvisningar och andra upplysningar som vi ger kunderna är aktuella och begripliga.

Kundorientering och -nöjdhet

Vi mäter och förbättrar kundupplevelse och kundernas nöjdhet med våra tjänster på följande sätt:

  • Vi producerar ärende- och informationstjänster som anpassats efter kundernas behov.
  • Vi engagerar kunderna i utvecklingen av tjänsterna.
  • Vi förbättrar PRS-anställdas förståelse för kunderna.
  • Handläggningstiderna för anmälningar och ansökningar motsvarar kundernas behov.

Läs mer: Våra kunder är mycket nöjda.

Främjande av digitalisering och digitala mognad

Vi främjar digitaliseringen av PRS tjänster, användningen av tjänsterna och vår digitala mognad. Läs mer om PRS digitala mognad.

Stabila och säkra tjänster

Vi tar hand om stabilitet och säkerhet i våra tjänster på följande sätt:

  • Vi säkerställer att den information vi förvaltar är tillförlitlig, aktuell och informationssäker.
  • Vi säkerställer stabiliteten och säkerheten i våra digitala tjänster.

Läs mer om stabila och säkra tjänster.

Läs även om aktuella registeruppgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.11.2022