Gå direkt till innehållet
Meny

Delområdet Intressentgruppsansvar

Delområdet intressentgruppsansvar är förknippat med FN:s mål för hållbar utveckling 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Arbetet med intressentgrupperna har betydande effekter för våra kunder. Ett lyckat genomförande av våra uppgifter och tjänster förutsätter nära växelverkan och samarbete med våra intressentgrupper.

Våra viktigaste intressentgrupper är andra myndigheter, ministerier, näringslivsorganisationer, nordiska myndigheter och EU-myndigheter inom vårt verksamhetsområde samt ett stort antal samarbetspartner.

Under den kommande strategiperioden ställer vi upp allt mer målinriktade mål för vårt arbete med intressentgrupperna, så att vi kan göra ärendehanteringen med olika myndigheter ännu smidigare för våra kunder.

Vi effektiviserar arbetet med intressentgrupperna bland annat genom att

  • uppdatera vår intressegruppsstrategi och våra riktlinjer för arbetet med intressentgrupperna
  • påverka lagstiftningen inom vår bransch för att förenkla bestämmelserna och minska företagens administrativa börda
  • bedriva ett omfattande samarbete särskilt för att öka IPR-medvetenheten inom SMF-sektorn
  • mäta samarbetets omfattning, kvalitet, effektivitet och hur nöjda samarbetspartnerna är (med målet att tillhandahålla bättre service för kunderna och samhället).
Utskriftsversion Uppdaterad 03.11.2022