Gå direkt till innehållet
Meny

Delområdet Socialt ansvar

Delområdet socialt ansvar är föknippat med följande FN:s mål för hållbar utveckling:

  • Jämställdhet mellan könen (5)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8).

PRS sociala ansvar består framför allt av ansvar för att utveckla personalens arbetsförhållanden, arbetshälsa, arbetssäkerhet och kompetens samt ansvar för att minska ojämlikheten och öka jämställdheten mellan könen.

Se mer information om socialt ansvar vid PRS nedan.

Jämställd, jämlik och mångsidig personal

Vi vill vara en arbetsplats där alla har jämlika arbetsförhållanden och jämlika möjligheter att utvecklas i en uppmuntrande och accepterande atmosfär.

Läs mer om jämställd, jämlik och mångsidig personal.

Målet är att vara en bra arbetsgivare

Vårt mål är att garantera en trygg arbetsmiljö för alla anställda genom att sörja för personalens välbefinnande och för att verksamheten är stabil och förenlig med lagen.

Läs mer om PRS mål att vara en bra arbetsgivare.

Case: Utvecklingsprojekt för kommunikationen på arbetsplatsen

Mer varierande arbetssätt än tidigare förutsätter också att arbetsgemenskapens verksamhetssätt och interna kommunikation behandlas på ett nytt sätt.

Läs mer om vår utvecklingsprojekt för kommunikationen på arbetsplatsen.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.11.2022