Kaupparekisterin lomakkeet

Kaupparekisteri-ilmoitukset on tehtävä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH:n) ja Verohallituksen yhteisillä lomakkeilla. Yritys voi ilmoittaa tietonsa samalla lomakkeella molempien viranomaisten rekistereihin. Lomake täytetään yhtenä kappaleena. Lomakkeet saat Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisiltä YTJ-sivuilta:

Huom! Kaupparekisterilaki muuttui 1.1.2014. Muutokseen liittyen henkilötietojen ilmoittamiseen on julkaistu uusi henkilötietolomake, jonka myös saat YTJ-sivuilta.

Lomakkeet sisältävät useita sivuja. Täytä vain muuttuneet tiedot. Ennen ilmoituksen lähettämistä käy vielä läpi tarkistuslista.

Käsittelymaksu on suoritettava etukäteen

Kaupparekisteri-ilmoitukset ovat maksullisia. Vain osoite- ja yhteystietojen muutokset, yritysten lakkaamis- ja tilinpäätösilmoitukset ovat maksuttomia. Maksu on suoritettava etukäteen. Tarkasta, että maksukuitti on liitetty ilmoitukseen. Ks. hinnasto ja maksuohjeet.

Huom! Jos yritys ilmoittaa Y-lomakkeella asioita vain verohallinnolle, on ilmoitus maksuton (esim. toiminnan keskeytysilmoitus).

Muut lomakkeet

Henkilötietolomake

Ilmoituksen täydentämiseen tai korjauttamiseen liittyvät lomakkeet

LEI-tunnuksen hakemiseen liittyvät lomakkeet

Tilinpäätöslomakkeet

Sähköinen ilmoittaminen

Lue lisää sähköisestä ilmoittamisesta.