Hyödyllisyysmallihakemuksiin liittyvät maksut

Hyödyllisyysmalli Perushinta (€) ALV 0 % Hinta (€)
Rekisteröintimaksu (suoja-aika vuosille 1-4) 250,00 0,00 250,00
Rekisteröintimaksu sähköisesti, hyödyllisyysmallimääräysten liitteen 1 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 200,00 0,00 200,00
- lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 20,00 0,00 20,00
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45d §:n 2. momentin mukaisesta lisäajasta 100,00 0,00 100,00
Uudelleenkäsittelymaksu 50,00 0,00 50,00
Rekisteröinnin uudistaminen neljäksi vuodeksi (vuodet 5-8) 250,00 0,00 250,00
- uudistamismaksun korotus 50,00 0,00 50,00
Rekisteröinnin uudistaminen kahdeksi vuodeksi (vuodet 9-10) 200,00 0,00 200,00
- uudistamismaksun korotus 50,00 0,00 50,00
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallilain 26a §:n mukaan 450,00 0,00 450,00
Maksu mitättömäksijulistamis-
vaatimuksesta
70,00 0,00 70,00
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 100,00 0,00 100,00
Nimen, kotipaikan osoitteen ja asiamiehen muutoksen merkitseminen rekisteriin maksuton 0,00 maksuton
Käännösmaksu kultakin suojavaatimussivulta 70,00 0,00 70,00
Etuoikeustodistus 50,00 0,00 50,00
Diaaritodistus 15,00 0,00 15,00
Oikeaksi todistaminen 15,00 + 1€ sivu 0,00 15,00 + 1€ sivu
Rekisteriote 15,00 0,00 15,00
Tutkimusmaksu 300,00 0,00 300,00
Lausuntomaksu 100,00 0,00 100,00
Lykkäysmaksu 50,00 0,00 50,00
Viitejulkaisumaksu 20,00 0,00 20,00
Viitejulkaisujen kaksoiskopiot 30,00 0,00 30,00
Toimituslisä 5,50 0,00 5,50
Laskutuslisä 6,50 0,00 6,50
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 30.01.2018