Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hyödyllisyysmallihakemuksiin ja rekisteröityihin hyödyllisyysmalleihin liittyvät maksut

Nämä maksut ovat viranomaismaksuja, eikä niistä mene arvonlisäveroa.

Maksut hakemuksen tekemisvaiheessa

Hyödyllisyysmallia haettaessa tulee maksaa rekisteröintimaksu ja mahdollinen lisämaksu suojavaatimuksista. Rekisteröintimaksu kattaa rekisteröinnin ensimmäiset neljä vuotta.

Palvelu Hinta (€)
Rekisteröintimaksu (suoja-aika vuosille 1-4) 250,00
Rekisteröintimaksu sähköisesti tehdystä hakemuksesta
(EPO Online Filing -ohjelmalla tehty hakemus)
200,00
- lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 20,00
Käännösmaksu kultakin sivulta 70,00
Lykkäysmaksu (rekisteröinnin ja julkiseksitulon lykkäys) 50,00

Hyödyllisyysmallin tutkimus

Palvelu Hinta (€)
Tutkimusmaksu 300,00
Lausuntomaksu 100,00

Rekisteröinnin uudistaminen

Rekisteröinnin uudistamismaksu erääntyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin rekisteröintikausi päättyy. Voit maksaa uudistamismaksun aikaisintaan vuosi ennen eräpäivää tai viimeistään kuusi kuukautta eräpäivän jälkeen. Jos maksat uudistamismaksun eräpäivän jälkeen, sinun on maksettava myös korotusmaksu.

Palvelu Hinta (€)
Rekisteröinnin uudistaminen neljäksi vuodeksi (vuodet 5-8) 250,00
- uudistamismaksun korotus 50,00
Rekisteröinnin uudistaminen kahdeksi vuodeksi (vuodet 9-10) 200,00
- uudistamismaksun korotus 50,00

Muutokset hyödyllisyysmallirekisteriin ja hyödyllisyysmallihakemuksista pidettävään päiväkirjaan

Palvelu Hinta (€)
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä (esim. rekisteröidyn hyödyllisyysmallin siirto, panttaus tai lisenssi) 100,00
Nimen, kotipaikan, osoitteen ja asiamiehen muutoksen merkitseminen rekisteriin, hakemuksen siirto maksuton

Muita maksuja

Palvelu Hinta (€)
Uudelleenkäsittelymaksu (sillensä jätetty hakemus) 50,00
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallilain 26 a §:n mukaan 450,00
Maksu vaatimuksesta rekisteröidyn hyödyllisyysmallin julistamisesta mitättömäksi 70,00

Todistukset ja otteet

Tilatut todistukset ja otteet maksetaan PRH:n lähettämän laskun perusteella. Tilauksiin lisätään laskutuslisä ja toimituslisä.

Palvelu Hinta (€)
Etuoikeustodistus 50,00
Diaaritodistus 15,00
Rekisteriote 15,00
Oikeaksi todistaminen 15,00 + 1,00 /sivu
Laskutuslisä 6,50
Toimituslisä 5,50
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.04.2020