Hyödyllisyysmallihakemuksiin ja rekisteröityihin hyödyllisyysmalleihin liittyvät maksut

Nämä maksut ovat viranomaismaksuja, eikä niistä mene arvonlisäveroa.

Hyödyllisyysmalli Hinta (€)
Hakemuksen jättövaiheessa maksettavat maksut
Hyödyllisyysmallia haettaessa tulee maksaa rekisteröintimaksu ja mahdollinen lisämaksu suojavaatimuksista. Rekisteröintimaksu kattaa rekisteröinnin ensimmäiset neljä vuotta.
Rekisteröintimaksu (suoja-aika vuosille 1-4) 250,00
Rekisteröintimaksu sähköisesti tehdystä hakemuksesta (EPOn Online Filing -ohjelmalla tehty hakemus) 200,00
- lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 20,00
Käännösmaksu kultakin sivulta 70,00
Lykkäysmaksu (rekisteröinnin ja julkiseksitulon lykkäys) 50,00
Hyödyllisyysmallin tutkimus
Tutkimusmaksu 300,00
Lausuntomaksu 100,00
Viitejulkaisumaksu 20,00
Viitejulkaisujen kaksoiskopiot 30,00
Rekisteröinnin uudistaminen
Rekisteröinnin uudistamismaksu erääntyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jolloin rekisteröintikausi päättyy. Voit maksaa uudistamismaksun aikaisintaan vuosi ennen eräpäivää tai viimeistään kuusi kuukautta eräpäivän jälkeen. Jos maksat uudistamismaksun eräpäivän jälkeen, sinun on maksettava myös korotusmaksu.
Rekisteröinnin uudistaminen neljäksi vuodeksi (vuodet 5-8) 250,00
- uudistamismaksun korotus 50,00
Rekisteröinnin uudistaminen kahdeksi vuodeksi (vuodet 9-10) 200,00
- uudistamismaksun korotus 50,00
Muutokset hyödyllisyysmallirekisteriin ja hyödyllisyysmallihakemuksista pidettävään päiväkirjaan
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä (esim. rekisteröidyn hyödyllisyysmallin siirto, panttaus tai lisenssi) 100,00
Nimen, kotipaikan, osoitteen ja asiamiehen muutoksen merkitseminen rekisteriin, hakemuksen siirto maksuton
Muita maksuja
Uudelleenkäsittelymaksu (sillensä jätetty hakemus) 50,00
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallilain 26 a §:n mukaan 450,00
Maksu vaatimuksesta rekisteröidyn hyödyllisyysmallin julistamisesta mitättömäksi 70,00
Todistukset ja otteet (PRH lähettää laskun)
Etuoikeustodistus 50,00
Diaaritodistus 15,00
Rekisteriote 15,00
Oikeaksi todistaminen 15,00 + 1,00 /sivu
Todistus- ja otetilaukseen lisätään
Laskutuslisä 6,50
Toimituslisä 5,50
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 11.03.2019