Julkisen haasteen hakeminen velkojille

Voit hakea julkista haastetta PRH:lta samaan aikaan kun teet ilmoituksen asunto-osakeyhtiön selvitystilasta ja selvitysmiehestä. Voit hakea julkista haastetta myös erikseen.

Huomio! Julkinen haaste täytyy hakea, vaikka asunto-osakeyhtiöllä ei olisikaan velkaa.

Mitkä ovat julkisen haasteen vaiheet?

Selvitysmies hakee julkisen haasteen PRH:lta. Julkisessa haasteessa velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa PRH:lle viimeistään määräpäivänä. Lue ohjeet, kuinka velkojat ilmoittavat saatavansa PRH:lle.

PRH tekee julkisesta haasteesta kaupparekisterimerkinnän ja lähettää kaupparekisteriotteen asunto-osakeyhtiölle tai asiamiehelle, joka on merkitty ilmoitukseen.

PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Siirry Viralliseen lehteen.

Selvitysmiehen täytyy toimittaa viimeistään kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää asunto-osakeyhtiön tiedossa oleville velkojille tieto julkisesta haasteesta ja velkojaluettelosta (laki julkisesta haasteesta 3 §).

PRH lähettää määräpäivän jälkeen selvitysmiehelle tai tämän valtuuttamalle asiamiehelle tiedon siitä, ovatko velkojat ilmoittaneet saatavia PRH:lle.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisteri-sivustolla. Siirry Kuulutusrekisteriin.

Miten haet?

Tee hakemus Y4-lomakkeilla ja 13B-liitelomakkeella.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja 13B-liitelomake.

Mitä hakeminen maksaa?

Hakemusmaksu on 210 euroa. Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää kaupparekisterin käsittelymaksujen maksuohjeista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021