Julkisen haasteen hakeminen velkojille

Voit hakea julkista haastetta PRH:lta samaan aikaan kun teet ilmoituksen asunto-osakeyhtiön selvitystilasta ja selvitysmiehestä. Voit hakea julkista haastetta myös erikseen.

Huomio! Julkinen haaste täytyy hakea, vaikka asunto-osakeyhtiöllä ei olisikaan velkaa.

Mitkä ovat julkisen haasteen vaiheet?

Selvitysmies hakee julkisen haasteen PRH:lta. Julkisessa haasteessa velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa PRH:lle viimeistään määräpäivänä. Lue ohjeet, kuinka velkojat ilmoittavat saatavansa PRH:lle.

PRH tekee julkisesta haasteesta kaupparekisterimerkinnän ja lähettää kaupparekisteriotteen asunto-osakeyhtiölle tai asiamiehelle, joka on merkitty ilmoitukseen.

PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Siirry Viralliseen lehteen.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Selvitysmiehen täytyy toimittaa viimeistään kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää asunto-osakeyhtiön tiedossa oleville velkojille tieto julkisesta haasteesta ja velkojaluettelosta (laki julkisesta haasteesta 3 §).

PRH lähettää määräpäivän jälkeen selvitysmiehelle tai tämän valtuuttamalle asiamiehelle tiedon siitä, ovatko velkojat ilmoittaneet saatavia PRH:lle.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisteri-sivustolla. Siirry Kuulutusrekisteriin.

Miten haet?

Tee hakemus Y4-lomakkeilla ja 13B-liitelomakkeella.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja 13B-liitelomake.

Mitä hakeminen maksaa?

Hakemusmaksu on 210 euroa. Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää kaupparekisterin käsittelymaksujen maksuohjeista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021