Käsittelyaikaennuste

Käsittelyajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ilmoituksen tai hakemuksen saapumisesta PRH:een ensimmäiseen asiakkaalle annettavaan päätökseen. Ensimmäinen päätös voi olla ilmoituksen rekisteröinti, kirjallinen välipäätös tai puhelinyhteydenotto.

Käsittelyaikaennuste ei ole lupaus käsittelystä ilmoitetussa ajassa, vaan arvio, joka voi elää tilanteen mukaan.

Netissä tehtyjen ilmoitusten käsittelyajat ovat nopeammat kuin paperi-ilmoitusten käsittelyajat.

Käsittelyaikaennuste joulukuu 2017

Ilmoitustyyppi Käsittelyaikaennuste
Sähköinen perustamisilmoitus 4 työpäivää
Sähköinen muutos yhtiön toimielimiin 1 työpäivää
Muu sähköinen muutosilmoitus 5 työpäivää
Asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitus ja yhtiöjärjestysmuutokset 10 työpäivää
Muut kaupparekisteri-ilmoitukset 12 työpäivää
Yrityskiinnitysasiat 12 työpäivää

Miten voit seurata ilmoituksesi käsittelytilannetta?

Voit seurata yrityksen ilmoituksen käsittelyä Virre-tietopalvelun ilmoitushaulla. Haku on maksuton, mutta ilmoituksen tietoihin tutustuminen on maksullista. Siirry Virre-tietopalveluun.

Miten esität toivomuksen rekisteröintiajankohdasta?

PRH käsittelee ilmoitukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, josta poiketaan vain tärkeän syyn perusteella.

Jos sinulla on tärkeä syy, jonka vuoksi ilmoitus täytyisi saada kaupparekisteriin ennusteen mukaista rekisteröintiajankohtaa aikaisemmin tai myöhemmin tai toivot tiettyä ajankohtaa, liitä ilmoitukseen erillinen pyyntö. Esitä pyynnössä perustelu ja toivottu rekisteröintiajankohta. Huomio! Älä laita pyyntöön asioita, joiden et halua näkyvän kaupparekisterin julkisessa tietopalvelussa.

Paperilomakkeessa (Y-lomake) myös rastita sivun 1 kohta Rekisteröinnin ajankohtaa koskeva pyyntö kaupparekisteriin. Jos esität pyynnön vain Verohallinnolle menevillä lomakkeen sivuilla, pyyntö ei tule kaupparekisterin käsittelijän tietoon.

Voit esittää esittää pyynnön myös ilmoituksen jättämisen jälkeen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo[a]prh.fi tai kirjepostitse. Pyynnössä täytyy mainita perustelu ja toivottu rekisteröintiajankohta sekä yrityksen nimi ja mahdollinen Y-tunnus ja mihin ilmoitukseen pyyntö liittyy.

PRH huomioi pyynnöt mahdollisuuksien mukaan, mutta ei vastaa niihin erikseen.

Lue lisää

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.12.2017