Lomakkeet ilmoituksen täydentämiseen tai korjaamiseen

Kun täydennät tai lähetät korjauksen vireillä olevaan kaupparekisteri-ilmoitukseen, niin käytä tällä sivulla olevaa korjauslomaketta.

Jos emme voi rekisteröidä ilmoitusta sellaisenaan, lähetämme ilmoittajalle korjauskehotuksen. Korjauskehotuksessa annetaan ilmoittajalle määräaika ilmoituksen korjaukseen tai täydentämiseen. Määräaika on tavallisesti yksi kuukausi.

Ilmoitus raukeaa, jos ilmoittaja ei toimita pyydettyjä korjauksia määräajassa. Emme palauta tällöin käsittelymaksua.

Tallenna lomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Lähetä korjaukset ja täydennykset osoitteella:

PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Nimi Päivitetty Lataa
Korjauslomake 22.11.2019 PDF
Henkilötietolomake 11.07.2019 PDF
Lupahakemus yrityksen vastuutehtävään ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuvalle henkilölle 23.09.2020 PDF
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 07.01.2021